8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Raadsleden in app groep ambtenaren belachelijk gemaakt

Uit een WOO verzoek (voorheen WOB) over de vijftigerjarenbuurt in Moordrecht is gebleken dat tijdens de vergadering rond de besluitvorming over dit project, in een whatsappgroep door toenmalig wethouder Hordijk, ambtenaren van de gemeente Zuidplas en door een externe stedenbouwkundige en projectleider van Mozaïek Wonen, opmerkingen zijn gemaakt over raadsleden. De berichten zijn door de betreffende raadsleden met grote verbazing en teleurstelling teruggelezen.

Raadsleden Pien Meppelink (CDA) en Serena Rodenburg (SP) waren kritisch op het dossier en stelden vragen. Maar de manier waarop er over hen werd gesproken en het niet ingrijpen maar meedoen van wethouder Hordijk stoort de raadsleden. Met het naar buiten brengen van dit verhaal, dat door WOO inmiddels als openbaar gezien mag worden, willen de raadsleden vooral naar de toekomst kijken maar wel de lessen leren die uit deze conversatie gehaald kunnen worden.

Volgens Meppelink is er een soort van kloof tussen ambtenaren en gemeenteraad en wordt de raad wel eens verweten dat ze zich houden aan hun volkvertegenwoordigende rol: “de manier waarop raadsleden soms worden neergezet als moeilijk en lastig stoort me, dat verstoord de werkrelatie met de ambtenaren. In andere documenten zien we dit oordeel terugkeren. Er wordt gesteld dat het CDA de inwoners influistert wat ze moeten zeggen. Maar dat is de omgekeerde wereld, ik zit er voor de bewoners en probeer hun zorgen, ideeën en stem naar de raadszaal te brengen. Populist genoemd worden stoort me en dat dit gebeurt in een appgroep met externen van Mozaïek Wonen helemaal. Deze appgroep was opgericht ter ondersteuning van de wethouder op technische vragen”.

Rodenburg vult Meppelink aan: “onze taak is de inwoners vertegenwoordigen en dat doen we voor de inwoners en niet voor de bühne, mensen in de appgroep zijn bezig met opmerkingen maken alsof het wel voor de bühne is. Als ik een serieuze vraag stel over schuin parkeren moeten ze dat niet in zo’n appgroep “liegen” noemen.

De conversatie kwam online door een serie WOO aanvragen over de besluitvorming en ook daarin zitten diverse e-mails waarin een negatief beeld wordt geschetst van de raadsleden. De belangengroep Behoud Dorpsgezicht Moordrecht heeft de documenten inmiddels online gezet.

Volgens Rodenburg werden raadsleden in de appgroep belachelijk gemaakt om de volkvertegenwoordigende rol: “we brengen als raadsleden zorgen over van inwoners en dat is niet om ambtenaren en college in diskrediet te brengen”. Meppelink onderschrijft dit maar is ook kritisch over participatie. “Participatie is belangrijk, bij grote ruimtelijke projecten bel ik dan ook gewoon aan bij omwonenden om te vragen hoe zij de participatie ervaren en hoe ze tegen de plannen aankijken. Als directe buren dan totaal niet bekend zijn met de plannen en ik daar vragen over stel, vind ik het niet fair dat ik als lastig en opstandig wordt neergezet. Dé gemeente zijn we immers met z’n allen.  

Meppelink herkent zich ook niet in wat er in de appgroep wordt geroepen “Het is naar om te zien dat de toenmalig wethouder niet aan de handrem trekt maar meedoet met de hetze en mij onder andere een populist noemt. Dat raakt mij, want ik ben eigenlijk allesbehalve politiek bezig, ik ben zelfs helemaal niet goed in het politieke spel en doe alles op gevoel en boerenverstand”.

Volgens haar gaan mensen het geloven en naar handelen als er keer op keer een negatief beeld wordt geschetst, en dat was volgens Meppelink terug te lezen in de antwoorden op technische vragen waar een sneer naar haar partij wordt gemaakt.

Rodenburg vond de appconversatie een hoog popcorngehalte hebben: “Teksten als  ‘Nu krijgt ze het moeilijk’ horen niet thuis in een dergelijke appgroep. We zetten ons met hart en ziel in voor onze inwoners en het is gênant om dan nu te lezen dat men de draak met ons steekt, terwijl diezelfde wethouder altijd roept dat de raad de baas is. Als de betreffende wethouder nog nu in het college zat, was dit voor de SP aanleiding geweest om een motie van wantrouwen in te dienen.”

Inmiddels is er vanuit de gemeentelijke organisatie aan de beiden raadsladen excuus gemaakt door de gemeentesecretaris en wordt dit voorbeeld gebruikt als leermoment. Burgemeester Weber heeft hier ook met de raadsleden over gesproken maar het blijft knagen dat dit niet openbaar wordt besproken terwijl de stukken wel openbaar zijn.

De beide raadsleden kijken positief naar de toekomst en zien de conversatie als een achterblijfsel van de vorige periode. Nu er een nieuw college, een aantal nieuwe wethouders en ambtenaren zijn moet er vooral vooruit gekeken worden. Beide politici vinden dat het pas echt een fout is als er niks van geleerd wordt.

De beide dames roepen dan ook op om naar de relatie tussen ambtenaren en raadsleden te kijken en deze te versterken.

Rodenburg: “Ondanks dat je een controlerende taak hebt is samenwerking veel beter dan tegenover elkaar staan”. Meppelink denkt er hetzelfde over en zegt met een knipoog: “Ja, en daarnaast zijn wij stiekem ook best wel leuke mensen!

De wens om samen te werken zien de raadsleden serieus, Meppelink: “Nu stellen we technische vragen volgens een formeel proces, dat werkt denk ik niet altijd fijn, puur omdat we als raadslid vaak willen weten hoe zaken in elkaar steken. Als je dan geen duidelijke antwoorden op de vragen krijgt ga je de vragen opnieuw stellen of leg je ze nogmaals voor aan de wethouder in de raad”.

Rodenburg en Meppelink stellen dat het soms beter is om gewoon even aan te schuiven bij de ambtenaar om zo bijgepraat te kunnen worden. “We zijn er zeker niet om ambtenaren te pesten maar om er samen voor de inwoners en een mooi Zuidplas te zijn!” besluit Rodenburg

Gouwe IJssel Nieuws heeft het bovenstaande verhaal voorgelegd aan de gemeente Zuidplas en via kreeg deze nieuwssite de onderstaande reactie:

Naar aanleiding van de geopenbaarde app-wisseling tussen een voormalig bestuurder, enkele gemeenteambtenaren en externen hebben zowel de burgemeester als de gemeentesecretaris hun excuus gemaakt aan mevrouw Meppelink en mevrouw Rodenburg. 

Burgemeester Han Weber: “Het is terecht dat mevrouw Meppelink en mevrouw Rodenburg zich hebben gestoord aan de gemaakte opmerkingen. De gemeentesecretaris heeft daarom deze situatie ook met de ambtelijke organisatie besproken.”

Gemeentesecretaris Richard Heijdra: “Het past ambtenaren niet om een oordeel te hebben over het functioneren van raadsleden. Ik snap dat dit hen een naar gevoel geeft. Daarom vind ik dat een excuus hier vanuit mij namens de organisatie op zijn plaats is aan mevrouw Meppelink en mevrouw Rodenburg. Dit excuus heb ik ook telefonisch aan hen beide overgebracht. De geopenbaarde appjes en de ongepastheid daarvan heb ik zowel met het management als in een organisatiebrede bijeenkomst besproken. We zijn daarnaast in het kader van de WOO al cursussen aan het organiseren voor zowel het college als de organisatie, waarin we ook bij deze casus zullen stilstaan.”

Advertentie