8.5 C
New York
donderdag 8 december 2022

College Zuidplas: Opkoopbescherming woningen overbodig

Volgens het college van B&W is het instellen van een opkoopbescherming van koopwoningen en het invoeren van een zelfbewoningsplicht van goedkopere koopwoningen overbodig. Dat besluit volgt na een onderzoek van het Kadaster van het aantal verkochten woningen. De gemeenteraad had in een aangenomen motie van PvdA/GroenLinks en SP: ’Onderzoek naar zelfbewoningsplicht in de bestaande voorraad’ gevraagd. Volgens de informatienota aan de gemeenteraad is deze maatregel overbodig.

Uit het onderzoek van het kadaster blijkt dat er tussen 2016 en 2019 evenveel woningen zijn gekocht door particuliere investeerders aan eigenaar-bewoners als andersom. In 2020 hebben eigenaarbewoners iets meer woningen van particuliere investeerders gekocht dan andersom. Er zijn geen signalen dat door opkooppraktijken onevenredige effecten op de lokale woningmarkt ontstaan” schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad.

Uit de cijfers blijkt dat geen grote investeerders die huizen hebben opgekocht. Helemaal uitsluiten kan de gemeente het niet, omdat er ook veel woningen, die net verkocht waren, opgenomen zijn in de opgeleverde cijfers. Volgens de gemeente kan een opkoopbescherming invoeren zonder goede onderbouwing, zorgen voor extra regeldruk en het risico op juridische onhoudbaarheid als een besluit op grond van de opkoopbescherming wordt aangevochten.

Wel is het mogelijk dat er een zogenaamd waterbed effect ontstaat omdat gemeenten Waddinxveen en Gouda wel voornemens zijn een opkoopbescherming in te voeren. Zuidplas blijft de ontwikkelingen monitoren met het doel te kijken of door keuzes in andere gemeenten een mogelijk waterbed effect ontstaat.

Rapport Kadaster
Advertentie