8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Gemeenteraad wil extra inpakactiviteiten tomatenkweker Tas niet toestaan

De kwekerij van Tas Tomaten in Zevenhuizen mag niet meer door anderen geteelde tomaten inpakken dan nu in het bestemmingsplan is opgenomen. Dat bleek tijdens de behandeling door de gemeenteraad van Zuidplas. De ondernemer had hiervoor het college van B&W gevraagd of er een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de vergroting van de inpakcapaciteit. Maar het college wil hiervoor geen verklaring af te geven en de gemeenteraad om dit besluit te bevestigen.

Op het perceel Knibbelweg 62 is 12,5% van de in te pakken tomaten afkomstig van derden, waarmee de limiet van 10% wordt overschreden. Voor het overschrijden van het genoemde percentage is een last onder dwangsom opgelegd, waartegen de aanvrager beroep (december 2021) heeft aangetekend. Het is nog niet bekend wanneer de zaak behandeld zal worden. Het is procedureel niet mogelijk om de ingediende aanvraag niet in behandeling te nemen in afwachting van de uitspraak van de rechtbank, er zal een besluit genomen moeten worden.

De advocaat van de geplaagde ondernemer sprak in tijdens de raadsvergadering en legde uit dat het voor het bedrijf economisch verstandiger is snoeptomaten te halen uit Marokko tijdens de wintermaanden, zeker met de hoge stroom- en gasprijzen. Volgens de advocaat blijft het aantal vervoersbewegingen nagenoeg gelijk en is dat dit argument. Maar ondanks zijn redenering dat in plaats van nu lege straks volle vrachtwagens rijden, bleven de raadsleden van mening dat het aantal vervoersbewegingen groeide.

Peter Molenaar (ChristenUnie/SGP) benadrukte dat er genoeg jurisprudentie is waarom Zuidplas gewoon niet een verklaring van geen bedenkingen af kan geven. Volgens hem is het college al een keer teruggefloten.

Leendert Karreman (VVD) vond het voor zijn partij een moeilijk dilemma, de ene kant gaat het om een ondernemer maar aan de andere kant de regels die het ondernemerschap tegenhouden. Maar omdat de kas ook in de zogenaamde Groene Schakel zit van de Zuidplaspolder ontwikkelingen zit kan hier geen medewerking aan worden verleend.

Martin Damen (PvdA/GroenLinks) nam het op voor de ondernemer en snapte niet dat de gemeenteraad in deze moeilijke tijden voor een ondernemer zo strak de regels moet toepassen. Hij deelde de mening van de collegepartijen niet dat het bestemmingsplan overhoop wordt gehaald.

Maar zijn pleidooi kreeg geen gehoor en de gemeenteraad steunde het voorstel om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven, tot zichtbare teleurstelling bij de advocaat en de heer en mevrouw Tas. De uitbreiding had een doorstart eventueel kunnen ondersteunen.

Advertentie