8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Politiek Zuidplas verrast over publicatie interne strategie Vijfde Dorp

De politiek in Zuidplas is vol verbazing over de publicatie over de vertraging van het bestemmingsplan voor het Middengebied (Vijfde Dorp). Deze strategie heeft afgelopen vrijdag online gestaan op de openbare webpagina van de gemeente Zuidplas.

De SP, tegenstander van bouw van het Vijfde Dorp, is boos over het zomaar publiceren van dit stuk. Fractievoorzitter Jan Baas heeft inmiddels schriftelijke vragen ingediend over de gang van zaken en benadrukt aan Gouwe IJssel Nieuws dat hij het slordig vindt: “Dit is slordig, blijkbaar neemt het opstellen van de MER toch meer tijd met zich mee dan men verwacht had. Het is niet de eerste keer dat gemeente Zuidplas niet op tijd is met het opstellen van plannen. Als dit de tendens gaat worden wat betreft het middengebied kunnen we nog voor grote verrassingen komen te staan. Dit zorgt er ook voor dat de inwoners en ondernemers van het middengebied langer in onzekerheid blijven“. Baas twijfelt aan de geloofwaardigheid van Zuidplas naar buiten toe na deze fout.

Als dit de tendens gaat worden wat betreft het middengebied kunnen we nog voor grote verrassingen komen te staan

Jan Baas (SP)

Raadslid Peter Molenaar van de ChristenUnie/SGP is verrast en hoopt van het college van B&W snel meer informatie te krijgen ;”Ai, dit is natuurlijk niet de bedoeling geweest. Ik haal hier 2 zaken uit, 1: het plaatsen van een nog intern stuk op de website en 2: De boodschap zelf dat er mogelijk vertraging is met ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan.
Wat betreft het plaatsen van een intern stuk op de website, dit hoort uiteraard niet. De gemeente moet zorgvuldig omgaan met dit soort procedures, een foutieve route kan onrust veroorzaken en daar is niemand bij gebaat.

Wat betreft punt 2, ben ik enerzijds blij dat intern opgemerkt is dat er bij een eventuele vertraging opgetreden moet worden als daardoor de einddatum van 23 mei 2023 niet gehaald wordt. Anderzijds moeten we wel in het achterhoofd houden dat dit nog geen officieel stuk richting de gemeenteraad is, of te wel: klopt deze info of ligt het net ff wat anders? Met deze slag om de arm ben ik wel benieuwd naar de gevolgen van deze mogelijke vertraging: Wat betekent dit alles voor de hele planning van het vijfde dorp? Denk bijvoorbeeld aan: Wat moet er opgetuigd worden om ongewenste ontwikkelingen bij het vijfde dorp te voorkomen? Wat is hier precies aan de hand? Wanneer wordt het ontwerpbestemmingsplan wel ter inzage gelegd? Wanneer is de verwachting dat wel de eerste paal de grond in gaat? Wij zullen het college vragen wanneer de gemeenteraad een informatienota kan ontvangen die dieper op dit alles in gaat en antwoorden geeft op onder andere deze vragen”.

De gemeente moet zorgvuldig omgaan met dit soort procedures

Peter Molenaar (ChristenUnie/SGP)

Martin Damen van de PvdA/GroenLinks fractie heeft al aangekondigd dat hij dit bij de volgende raadsvergadering bij de vragen over de actualiteit aan de orde wil stellen:

Als fractie van de PvdA/GroenLinks vinden wij dat besluitvorming in zijn algemeenheid zorgvuldig moet wordt genomen en dit geldt zeker voor de ontwikkelingen rondom het 5e dorp.  We weten namelijk dat het voor direct betrokkenen en ondernemers een gevoelig onderwerp is. Wat ons verbaasde is dat er ontwikkelingen zijn die leiden tot vertraging terwijl tijdens de laatste raadsvergadering door de wethouder, tijdens de bespreking van de ondernemer van de Tas,  gezegd is dat alles op schema is.

Uit contacten met het college begrijpen wij dat zij van dit interne stuk niet op de hoogte waren, als fractie gaan we er echter van uit dat ambtenaren en adviseurs werken op basis van wat de wethouder c.q het college belangrijk acht. Nu lijkt het erop dat de college zich niet verantwoordelijk voelt wat door hun medewerkers wordt voorbereid en lijkt het dat zij van belangrijke ontwikkelingen niet op de hoogte zijn. Dat verontrust ons en is voor ons aanleiding om de burgemeester te vragen dit in de komende raadsvergadering te kunnen bespreken tijdens het agendapunt actualiteit
“.

Nu lijkt het erop dat de college zich niet verantwoordelijk voelt wat door hun medewerkers wordt voorbereid

Martin Damen (PvdA/GroenLinks)
Advertentie