8.5 C
New York
donderdag 8 december 2022

Financiën bibliotheek De Groene Venen onder druk

De financiën van bibliotheek De Groene Venen staat onder druk. Met die boodschap sprak directeur-Bestuurder Gilian de Koning in tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad van Zuidplas. Volgens haar moet er wat gaan veranderen en is de beloofde indexering van de subsidies niet voldoende. Door corona en meer vraag vanuit de gemeenten is de situatie financiëel er slechter op geworden.

In haar betoog stelde de Koning : “Met de huidige inflatie en de structureel te lage subsidiebijdrage staan we met de rug tegen de muur en kunnen we de huidige dienstverlening de komende jaren niet op peil houden. De rek is er uit. We zullen diensten niet meer kunnen doen en bij vragen vaker nee zeggen”.

Uit onderzoek naar de bekostiging van de bibliotheken in Nederland bleek dat de Groene Venen als laagst gesubsidieerde bibliotheek van het land te zijn. Met een bijdrage van € 10 per inwoner steekt dat af tegen de € 16 per inwoner in Zuid-Holland en de € 25 in Nederland. Volgens de Koning komt de bibliotheek met de indexering van de subsidie nog lang net in de buurt van de € 16 per inwoner.

De Koning kijkt uit naar de toekomst waarbij er vanuit de rijksoverheid meer geld in het gemeentefonds beschikbaar komt maar duurt dit te lang om te overleven : “Een heel fijn vooruitzicht en heel mooi dat de staatssecretaris de bibliotheek als belangrijke basisvoorziening ziet. Om dat moment ook daadwerkelijk te behalen en om het bibliotheekwerk in Zuidplas op peil te houden hebben wij echter ook nu voldoende armslag nodig”.

Wethouder Schuurman liet in een reactie weten dat de huidige bekostiging er gekeken wordt een zogenaamde BCF subsidiering, gericht op de vraag van de bibliotheek. Deze is al een tijd geleden vastgesteld en zal door de portefeuillehouders binnenkort opnieuw bekeken worden. Schuurman deed geen harde toezeggingen over de toekomstige bekostiging.

Bibliotheek de Groene Venen doet het bibliotheekwerk in Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. In Zuidplas zijn er filialen in Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen.

Advertentie