8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Hoge energiekosten zorgen voor verhoging waterschapsbelasting HHSK

De waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat volgend jaar omhoog. Met name door de hoge energiekosten die het waterschap moet betalen om alle afvalwaterzuiveringsinstallaties en gemalen draaiende te houden. De waterschapsbelasting voor een gemiddeld huishouden stijgt in 2023 met gemiddeld 5 euro per maand. 

Het reservegeld van het hoogheemraadschap is afgelopen jaren gebruikt om de belastingtarieven zo min mogelijk te laten stijgen. Juist omdat het bestuur niet onnodig gelden wilde sparen. Door financiële tegenvallers waar we allemaal mee te maken hebben, zoals de hoge inflatie en energieprijzen, moeten de tarieven van de waterschapsbelasting nu wel omhoog.

De grootste tariefstijging is de 15 euro per vervuilingseenheid per jaar voor het zuiveren van afvalwater. Op deze heffing had Schieland en de Krimpenerwaard door eerdere tariefverlagingen jarenlang een van de laagste tarieven in Zuid-Holland. Na deze verhoging zitten we nog steeds bij de lagere tarieven in Nederland voor het zuiveren van afvalwater.

Dagelijks bestuurder Jos Verdoold over de onvermijdelijke tariefstijging: “We zitten in een onzekere tijd als je kijkt naar de situatie in Oekraïne, de gevolgen van klimaatverandering en alle financiële effecten daarvan. Door nu onze financiële positie op orde te houden staan we gesteld voor de toekomst, en dat is nodig. Het is een bewuste keuze van het algemeen bestuur om niet na elke financiële tegenvaller die we tegenkomen in deze onzekere toekomst direct extra belasting te hoeven heffen bij onze inwoners en bedrijven.”

Andere kosten

Alles wat het HHSK inkoopt om hetwaterwerk uit te voeren wordt duurder. Men krijgt ook te maken met extra kosten uit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), doordat dit landelijke programma voor de versterking van dijken er veel extra werk bij heeft gekregen en dit duurder wordt. Alle waterschappen in Nederland betalen hieraan mee.

Uitdagingen voor de toekomst van het waterschap

Het hoogheemraadschap slaagt erin de kosten laag te houden, zodat men dit laaggelegen gebied veilig en bewoonbaar kunnen houden met de afgesproken ambities in het waterbeheerprogramma. Het hoogheemraadschap werkt verder aan het verlagen van onze energierekening door nog meer energie zelf op te wekken en extra op het verbruik te besparen. We worden nog effectiever en efficiënter door slimmer gebruik te maken van data en systemen.

Advertentie