8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Veel inzet van gemeente en politie om nieuwe rellen met jaarwisseling te voorkomen in Moordrecht

De gemeente Zuidplas en het politieteam Waddinxveen – Zuidplas nemen een flink pakket maatregelen om nieuwe rellen rondom de oud- en nieuwviering in Moordrecht dit jaar te voorkomen. Tijdens de viering van bijna een jaar geleden trokken grote groepen jongeren rel schoppend door het dorp waarbij grote vernielingen werden aangericht en onschuldige voorbijgangers werden belaagd met vuurwerk en vernielde verkeersborden.

Tijdens de informatieavond voor bewoners die donderdag 8 december werd gehouden in het Turfhuis in Moordrecht liepen de emoties soms hoog op toen vooral oudere inwoners over hun ervaringen met de laatste oudjaarsviering vertelden. Vooral omwonenden van de hoofdlocatie van de rellen, de Middelweg, Land voor Water en het kruispunt met de Westringdijk, hebben doodsangsten uitgestaan op de bewuste dag. Ze moesten toezien hoe hun woonomgeving volledig vernield werd door honderden gemaskerde en in het zwartgeklede jongeren, die vuurwerkbommen afstaken en grote vernielingen aanrichtten. Zo werden bijna alle verkeersborden gesloopt en werden alle bushokjes in het dorp volledig vernield.

Bewoners houden nu al hun hart vast voor de komende tijd, vooral nu er alweer druk op los wordt geknald in het dijkdorp. Tijdens de bijeenkomst donderdag vroegen bewoners extra aandacht voor de eerdergenoemde rellocaties, maar ook voor het nabijgelegen Moerhoutpark. Hier zijn de afgelopen 5 jaar veelvuldig zware vernielingen gepleegd met vuurwerk door jongeren. Met de laatste oudjaarviering is er een boom vernield met zwaar vuurwerk, waarna de restanten met benzine zijn overgoten en aangestoken, waarbij ook een deel van het grasveld naast een wooncomplex is gaan branden. Buurtbewoners hebben met veel moeite uiteindelijk zelf de brand weten te blussen voor dat het vuur het complex kon bereiken.

Politie en gemeente hebben aangegeven dit jaar groot uit te gaan pakken met een pakket maatregelen om de overlast dit jaar te proberen te beperken. Zo worden in ieder geval de komende dagen alle bushokjes in het dorp ontdaan van de beglazing, zodat relschoppers zich daar niet meer op zullen kunnen richten. Ook zal het ambulant jongerenwerk van de gemeente de komende tijd drie avonden en nachten per week in het dorp aanwezig zijn op de locaties waar de jongeren zich veel ophouden om zo contacten te kunnen leggen met de jongeren.

Een groot deel van de relschoppers van het afgelopen jaar is herkend aan de hand van foto-en filmopnames die al snel tijdens en na de incidenten op social media rondgingen. Ook de camera’s van het cameratoezicht bij de brug bij snackbar Tommmm’s hoekje heeft veel bruikbaar materiaal opgeleverd tot het moment dat de camera’s gesloopt werden. Inmiddels is een deel van de jongeren ook door justitie vervolgd en zijn er veel gebiedsverboden en zogenaamde “last onder dwangmaatregelen” opgelegd. Dit houdt in dat jongeren die dit jaar wéér de fout in gaan, een flinke geldboete opgelegd gaan krijgen die kan variëren tussen de €1000 en €5000.

De politie van team Waddinxveen-Zuidplas roept bewoners op om vuurwerkoverlast altijd te melden bij de politie. Er werd benadrukt dat alle knallen die op straat te horen per definitie verboden zijn, omdat er sinds 2020 een algeheel verbod op knalvuurwerk is ingesteld. Dit is echter nog maar bij weinig mensen bekend aangezien dit verbod samenviel met het algehele vuurwerkverbod in verband met de Corona-maatregelen van dat jaar.

Politie en gemeente zullen de komende tijd stevig gaan inzetten op het voorkomen van problemen van de afgelopen jaarwisseling. Een deel van de maatregelen is de komende tijd al zichtbaar voor iedereen, maar het grootste deel wordt voorlopig niet openbaar gemaakt om zo de relschoppers niet in de kaart te spelen. Maar duidelijk is nu al, dat een geweldsexplosie zoals een jaar geleden, niet meer getolereerd zal worden door de bewoners, de gemeente en de hulpdiensten.

Advertentie