8.5 C
New York
zondag 10 december 2023

Nieuwe gasleiding tussen Zuidplaspolder en centrale in Capelle

Er komt een nieuwe gasleiding tussen de Zuidplaspolder en de zogenaamde Ro-Ca centrale van Uniper in Capelle aan den IJssel. Hiervoor moet een bestemmingsplan worden vastgesteld en staat op de agenda van de commissie Ruimtelijke Plannen van 10 januari.

Als gevolg van de aardbevingen in Groningen werkt de rijksoverheid aan een zo snel mogelijke afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld. Eén van de maatregelen om dit te realiseren, is de omschakeling van de grootste afnemers van laagcalorisch gas. Dit houdt in dat een groep van negen
bedrijven (in Rotterdam) verplicht moet omschakelen naar hoogcalorisch gas of een duurzaam alternatief. Het te behandelen bestemmingsplan is opgesteld om de aanleg van een hoogcalorische
gasleiding vanaf de Zuidplaspolder naar de RoCa-centrale (Rotterdam- Capelle aan den IJssel) planologisch mogelijk te maken.

In Zevenhuizen wordt de leiding aangesloten op de hogedrukleiding tussen Beverwijk en Herwaarden van de Gasunie. Vanaf daar gaat het langs de Vierde Tocht naar de A20 waar het parallel aan gaat lopen en bij de de afrit Nieuwerkerk onder de snelweg door gaat. Daarna volgt de leiding de andere kant van de a20 en verderop langs de Hoofdweg richting Capelle en Rotterdam. De leiding wordt vooral horizontaal geboord en de aanleg zal weinig overlast veroorzaken.

Kap van bomen

In het raadsvoorstel wordt wel een kanttekening gemaakt: Voortvloeiend uit de aanleg van de buisleiding zal een aantal bomen gekapt moeten worden. Dit wordt momenteel geïnventariseerd. Uitgangspunt voor de gemeente is hierbij dat zoveel mogelijk bomen gehouden blijven en dat er rekening gehouden wordt met compensatieplicht. Na de behandeling door de commissie zal de raad van Zuidplas hierover een besluit nemen.

Advertentie