8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Zuidplas heeft een Lokale Inclusie Agenda

De gemeenteraad heeft een Lokale Inclusie Agenda. Tijdens de raadvergadering van 20 december werd deze unaniem aangenomen nadat eerder de PvdA/GroenLinks fractie de besluitvorming nog niet vaststellen. Maar tijdens deze vergadering was het rijp voor besluit en omarmde de PvdA/GroenLinks fractie het.

Tijdens de eerdere behandeling was er al veel steun en lof voor de organisaties die hier aan mee hebben gewerkt. NEZ was blij met de eerste aanzet en de SP riep op om er direct mee aan de slag te gaan.

Een van de organisaties die heel veel tijd heeft gestoken is het Platform Gehandicapten en Chronische Zieken (PGCZ). Voorafgaand aan de vergadering kregen we van voorzitter Danny Rombouts de onderstaande verklaring. Voor zijn organisatie is het goedkeuren van de Lokale Inclusie Agenda een mijlpaal.

PGCZ is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda die nu voorligt bij de Gemeenteraad. Wij zijn van mening dat het participatietraject zeer zorgvuldig is doorlopen en zien veel van onze input terug in het document. Wij waren dan ook verbaasd dat vaststelling van de Lokale Inclusie Agenda is uitgesteld naar 20 december. Wij hopen dat de Gemeenteraad dan overgaat tot vaststelling zodat ook de gemeente Zuidplas voldoet aan de verplichting, vanuit het VN Verdrag voor mensen met een handicap, om een Lokale Inclusie Agenda in te voeren. Vaak wordt gedacht dat hier een enorme zak geld voor nodig is. Niets is echter minder waar. De Lokale Inclusie Agenda is een levend document waarin de stappen worden vastgelegd waarmee de gemeente de komende jaren toe wil werken naar een inclusieve gemeente.

Dit betekent dus niet dat men direct met shovels door de gemeente moet om alles aan te passen. Het betreft de richtlijn waaraan men zich vast dient te houden bij nieuw beleid en herinrichtingen. Financiële obstakels kunnen dus geen reden zijn om het document niet vast te stellen. Wij gaan er dan ook, met vertrouwen, vanuit dat de gemeenteraad 2o december aanstaande de Lokale Inclusie Agenda in Zuidplas invoert. Uiteraard zijn wij bereid om raadsleden en fracties van informatie en advies te voorzien wanneer zij hier behoefte aan hebben.

Waarom een Lokale Inclusie Agenda?

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap (verder: VN-Verdrag) geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd om in het periodiek plan op te nemen hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Het ‘Amendement Van der Staaij en Bergkamp’ geeft aan dat het de voorkeur verdient dat deze periodieke plannen worden samengevoegd tot één integraal plan voor het hele sociaal domein.

Tegelijkertijd stelt het Besluit toegankelijkheid dat alle sectoren, dus ook de overheid, een actieplan moeten maken waarin zij aangeven hoe zij werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, dus ook buiten het sociaal domein.

Advertentie