8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Zuidplas gaat 47 reconstructies openbare ruimte uitvoeren in 5 jaar

De gemeente Zuidplas gaat maar liefst 47 reconstructieprojecten in de openbare ruimte uitvoeren tot en met 2028. Dat blijkt uit het Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) dat op 24 januari op de agenda staat van de gemeenteraad.

Een aantal van deze voorstellen waren al eerder bekend gemaakt, maar enkele projecten zijn erbij gekomen omdat uitstel niet langer kan wachten. De inwoners moeten dus de aankomende jaren rekening houden met reconstructies in hun dorpen.

Gouwe IJssel Nieuws zette het dikke boekwerk om naar een korte samenvatting voor inwoners die willen weten wanneer hun wijk aan de beurt is voor onderhoud. De planning kan elk jaar bij het PRO aangepast worden en geeft dus geen vaste garantie totdat de eerste spade de grond in gaat.

Moerkapelle

De aankomende vijf jaar gaan diverse verbindingswegen van en naar Moerkapelle op de schop. De gemeente start de werkzaamheden bij het Noordeinde. Daar vangt de eerste fase van de werkzaamheden al aan in het eerste kwartaal van dit jaar. Daarna volgt de Bredeweg vanwege de gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers. Omwonenden boden eerder al een petitie aan voor maatregelen en wethouder Zijlstra beloofde dat deze bewoners bij de voorbereiding worden betrokken.

In 2024 start de voorbereiding voor de aanpak van de Julianastraat aan de oostkant van Moerkapelle, waarbij volgens het PRO ook het mobiliteitsvraagstuk meegenomen moet worden.  De Hollervoeterlaan gaat na afronden van de bouw bij Beth-San onder handen genomen worden, net als de Raadhuisstraat. In het PRO staat vermeld dat de herontwikkeling van de Rehobothschoollocatie vertraging kan opleveren bij de werkzaamheden.

Moordrecht

In Moordrecht zijn in de lange termijnplanning een tweetal projecten er met spoed bijgekomen, de wethouder Visweg en de Rijksweg-Noord. In 2023 gaan de werkzaamheden in het Oude Dorp starten, zoals het Vleerplein en de Westbuurtstraat. In het vierde kwartaal van 2023 gaan de werkzaamheden aan de Middelweg tussen de rotonde met de Wethouder Visweg en de grens van de bebouwde kom starten. Hierbij wordt zowel de hoofdrijbaan als het fietspad aangepakt. De Wethouder Visweg wordt dan voorbereid en in het eerste en tweede kwartaal van 2024 wordt de asfalt deklaag hier vervangen en het fietspad teruggebracht naar 3,5 meter breedte.

In het PRO wordt de bloemenbuurt en Vijfakkers genoemd, maar niet duidelijk is waar wat er exact gaat plaatsvinden. In deze laatste wijk worden de riolering, het groen en de verharding vervangen. In 2025 wordt het Land voor Water aangepakt qua riolering, verharding en groen. 2026 is het jaar waarbij de Schielandse Hoge Zeedijk Oost een nieuwe asfaltlaag krijgt. De noodreparaties, die uitgevoerd zijn in 2019, zorgen ervoor dat de vervanging minimaal uitgesteld kan worden tot 2026. Eind 2026 wordt gekeken naar het bovendijkse deel van het Westeinde.

Nieuwerkerk aan den IJssel

In Nieuwerkerk aan den IJssel gaan er in totaal 17 projecten van start de aankomende jaren en is er een richtdatum afgegeven voor 6 andere projecten in dit dorp.

In de wijk Zuidplas staan er werkzaamheden gepland voor de Dalenbuurt en de Veldenbuurt. De Dalenbuurt wordt vanaf 2025 opgeknapt, waarbij de hele openbare ruimte wordt vervangen met nieuwe materialen. Op enkele locaties zal sprake zijn van een nieuwe inrichting. Men verwacht eind 2026 klaar te zijn. De Veldenbuurt wordt opgeknapt, waarbij de hele openbare ruimte wordt vervangen met nieuwe materialen. Op enkele locaties zal sprake zijn van een nieuwe inrichting. 2023 en 2024 staan in het teken van voorbereiding. In het vierde kwartaal van 2024 starten dan de werkzaamheden, die tot en met het eerste kwartaal van 2026 zullen duren. De Ringvaartlaan en de Europalaan fase 2 staan ingepland voor 2026.

In Dorrestein staan heel veel werkzaamheden ingepland. De eerste werkzaamheden starten in de zomer, als de Laan van Avant-garde tussen het viaduct en de Hoofdweg een reconstructie krijgt. In het vierde kwartaal van 2023 wordt gestart met de Europalaan tussen de Batavierlaan en de hoofdweg. Ook het deel tussen de rotonde en de Britse Zoom wordt hierin meegenomen. Tegelijk met de Europalaan gaat ook de Batavierlaan, het Rietveen en het Dalveen een reconstructie krijgen. De randweg van Dorrestein zal, vermoedelijk in fasen, een jaar lang onder handen worden genomen. Als deze werkzaamheden klaar zijn, wordt Dorrestein Noord aangepakt, met de Alexanderlaan, J.A. Bijerinckstraat en tussenliggende straten. Het vervolg wordt de aanpak van Dorrestein-Zuid, maar in het PRO worden daar weinig details over bekend gemaakt.

Voor de wijk Kleinpolder is geen detailplan gemaakt, maar deze staat nog wel in de programmering voor 2025. Hierbij is het Kleinpolderpark bijgekomen. Waarschijnlijk zal in het PRO 2024 meer bekend worden of tijdens de aankomende raadsvergadering.

In de buitengebieden worden ook wegen aangepakt, zoals de parallelweg Noord tussen de Eerste Tochtweg en de Middelweg. Dit start eind 2023 als ook de reconstructie van de Albert van ’t Hartweg start. Begin 2024 wordt een reconstructie van de ’s Gravenweg gestart. Dit project is nieuw in de planning, maar kwam voort uit een onderzoek van de snelfietsroute. Vanwege de technische staat van de weg, is het noodzakelijk om een wegreconstructie uit te voeren. De wegen op industriegebied de Hooge Veenen worden in 2025 uitgevoerd en de Groenendijk fase 2 start in het tweede kwartaal van 2025. Fase 2 is het deel vanaf Ver-Hitland naar Capelle aan den IJssel.  In 2024 wordt de 2e Tochtweg vanaf de ringvaart tot aan de Parallelweg opgeknapt.

Niet alleen wegen maar ook parken worden aangepakt. Waar in de vorige PRO een drietal parken met een basisplan werden vermeld, komt daar nu het Essepark bij. Naast dit park krijgt ook het Bückeburgpark, Europalaanpark en het IJsselpark een plusreconstructie. Hiermee wordt begin 2024 daadwerkelijk gestart. Het Essepark is als laatste en starten de voorbereidingen in 2027.

Zevenhuizen

In Zevenhuizen wordt niet alleen gebouwd, de aankomende jaren zijn er in totaal 8 projecten op het gebied van de buitenruimte die op stapel staan. Opvallend is dat de Burgemeester Klinkhamerweg bij dit project ontbreekt, terwijl het wel een onderwerp is van het gebiedspaspoort.

2023 wordt het jaar dat er diverse projecten wordt voorbereid en in 2024 start de tweede fase van de Noordelijke Dwarsweg tussen de Knibbelweg en de A12. Het laatste stuk komt in 2026 aan de beurt.

In het dorp zelf worden ook voorbereidingen getroffen en half 2025 starten reconstructies aan het Hazeveld en de Wielewaal en Zevenhuizen Midden-Oost. De Burgemeester Boerstraat is een toegangsweg binnen de bebouwde kom. De asfaltdeklaag is versleten en er wordt op de rijbaan geparkeerd. Er is een wens om de 30 km-zone te verplaatsen en de inrichting van de weg hierop aan te passen. Het Hogeland en de Lente zijn twee verouderde wijken met grote hoogteverschillen. De bestrating en het groen moet hier vervangen worden. In 2028 is Zevenhuizen Zuid-Oost aan de beurt.  Rond half 2025 worden er ook reconstructies uitgevoerd aan wegen op het Nijverheidscentrum. In 2026 staat de Swanlaweg op de planning.

In Oud Verlaat staat onderhoud aan de Wollenfoppenweg op het programma in het derde kwartaal van 2025. In het PRO staan geen details over de exacte lokatie. De weg start namelijk al bij Nesselande en loopt tot aan Ommoord.  In 2026 staat de Middelweg op de planning.

Advertentie