8.5 C
New York
dinsdag 7 februari 2023

Han Weber stapt per direct op als voorzitter CRO Rotterdam

Han Weber, burgemeester van Zuidplas, is per direct opgestapt als onafhankelijk voorzitter van het CRO Rotterdam. In een brief aan minister Harbers laat hij weten dat hij niet langer onafhankelijk voorzitter kan blijven omdat dit kan botsen met zijn hoofdtaak van de gemeente Zuidplas. Daarnaast maakt Weber zich zorgen dat de CRO te klein is om fatsoenlijk een ingediende klacht van de BTV in behandeling te nemen.

De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Rotterdam heeft tot taak om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van diezelfde betrokkenen. De CRO heeft een onafhankelijke rol en doet er veel aan om deze onafhankelijkheid te bewaken. Weber was per 1 oktober 2021 aangetreden en heeft nu dus per direct ontslag genomen. De afgelopen tijd was er veel te doen rond de luchthaven met de participatie van het luchthavenbesluit. De gemeente Zuidplas neemt niet direct deel aan de CRO ook al is die wens daar.

Recent is de CRO ook voor het eerst geconfronteerd met de vraag naar een klachtenprocedure. In dat kader heeft uw ministerie de opvatting dat klachten primair ingediend en afgehandeld moeten
worden door de CRO zelf. Ik ben van opvatting dat klachten op een zorgvuldige en onafhankelijk wijze afgehandeld dienen te worden. Gezien de uiterst bescheiden bezetting en ondersteuning van de CRO in de persoon van voorzitter en secretaris kan de CRO naar mijn overtuiging niet aan deze standaard voldoen. Klachten raken bijvoorbeeld immers al snel ook aan het handelen van de secretaris of voorzitter
” schrijft Weber aan minister Harbers over een ingediende klacht van de BTV.

De discussie over het nieuwe luchtvaartbesluit was volgens Weber stevig. Volgens Weber werd het CRO naar zijn gevoel een kamp in getrokken: “In deze discussie wordt echter steeds vaker gepoogd de CRO in een kamp te trekken en niet langer te zien als het in de wetgeving bedoelde neutrale onafhankelijk platform waar de diverse opvattingen omtrent luchtvaart geuit kunnen worden en daarbinnen gezocht wordt naar vermindering van de overlast“.

Al met al neemt het risico toe dat mijn neutrale rol als voorzitter publiekelijk ter discussie wordt gesteld en daarmee kan botsen met mijn hoofdfunctie

Han Weber

Weber vreest dat zijn rol als onafhankelijk voorzitter gaat botsen met zijn burgemeesterschap van de gemeente Zuidplas: “Al met al neemt het risico toe dat mijn neutrale rol als voorzitter publiekelijk ter discussie wordt gesteld en daarmee kan botsen met mijn hoofdfunctie. De kans op zo’n botsing lijkt groter dan we bij mijn benoeming hadden voorzien. Het mag duidelijk zijn dat mijn hoofdfunctie te alle tijde voor dient te gaan en ook voorkomen moet worden dat u hierop aangesproken wordt. Dit alles afwegende ben ik tot de conclusie gekomen dat het beter is dat ik mijn rol als voorzitter per direct opgeef“.

De CRO verliest met dit vertrek een verbinder van de beste soort.

Alfred Blokhuizen, Voorzitter Vereniging BTV-RotterdamAirport

Een van de belangenorganisaties van bewoners tegen geluidsoverlast, de BTV, betreuren het vertrek van Han Weber : ‘Wij betreuren het plotselinge aftreden van de heer Weber zeer. Ondergetekende (Alfred Blokhuizen, red) kent de heer Weber al vele jaren als een uiterst integere en aimabele bestuurder, die gerespecteerd word door het BTV bestuur. De CRO verliest met dit vertrek een verbinder van de beste soort. In onze ogen is het wel van belang dat men oorzaak en gevolg goed in ogenschouw neemt”. Blokhuizen doelt op een klacht over een gedrag van een van de leden van de CRO jegens de BTV.

Advertentie