8.5 C
New York
dinsdag 7 februari 2023

Gebiedspaspoort Zevenhuizen vooral in teken tweede supermarkt

De gemeenteraad heeft het zichzelf nog moeilijker gemaakt tijdens de behandeling van het gebiedspaspoort van Zevenhuizen. In ruim 2,5 uur sprak men vooral, eigenlijk alleen maar over een tweede supermarkt en slechts een heel klein deel over het opgestelde gebiedspaspoort.

En dat terwijl John Blonk, een van de smaakmakers vooraf insprak, enthousiast het gebiedspaspoort aan burgemeester Weber overhandigde. Volgens hem was het vooral belangrijk de inwoners en ondernemers te blijven betrekken om het dorps te houden : “De opgave aan het begin was o.a. dat we in Zevenhuizen het gevoel van dorps wonen willen behouden, maar ja wat is dat dan? Ik keek vandaag nog facebook bij “je bent een Zevenhuizenaar” bij een vraag van een potentiële nieuwe inwoner of het een fijn dorp is en waar we dat aan afmeten. Dan komt naar voren een groen, gezellig dorp waar we elkaar groeten als we elkaar tegen komen Het antwoord wat vonden is dat het “dorpse” gevoel en gedrag in de inwoners opgesloten zit maar dat ontmoetingsplekken zorgen dat dat er dan ook uit komt”

Tweede supermarkt

Ondernemer Voorbrood sprak in namens de middenstandsvereniging Zevenhuizen om nogmaals te pleiten voor het behoud van de koopstroom in de Dorpsstraat. Hij wil zelf zijn winkel verplaatsen waardoor er volgens hem ruimte komt voor een nieuwe supermarkt en daarna een beperkte supermarkt die complementair is. Hij vreest als dat buiten het centrum plaats vindt, er een versnippering komt. In zijn betoog stelde hij de versnippering van winkelcentrum Dorrestein in Nieuwerkerk oor de komst van de Aldi. Hierop kreeg hij verbaasde blikken van de gemeenteraad die dit niet herkennen bij dit winkelcentrum. De enige leegstand is in het Oude Dorp maar het vertrek van de MCD aldaar was vooral een besluit van de Boon groep. De sluiting was echter voor de opening van de nieuwe Aldi, wel vertrok het Kruitvat uit het Oude Dorp, door gemis van een supermarkt.

De meningen binnen de coalitie waren hopeloos verdeeld. ChristenUnie/SGP ziet vooral heil in een tijdelijke situatie op de Dorpsstraat 38, de Argos locatie en wil kosten wat het kost de koopstroom vasthouden in de Dorpsstraat. Hiervoor diende Molenaar namens zijn partij en D66 een motie in.

D66 ziet de Argos locatie als beste optie voor een tijdelijke supermarkt maar vond eigenlijk geen een locatie echt geschikt. Raadslid Adriaanse wil niet te veel vooruitlopen op de toekomst en zit het als een transitie locatie waarmee hij het vooral belangrijk vond om tijd te nemen voor goed onderzoek voor een volwaardige tweede supermarkt.

De mening van de PvdA/GroenLinks was afwijkend dan van de commissiebehandeling, daar was raadslid Damen nog voor een onderzoek naar herontwikkeling en tegen een supermarkt buiten de Dorpsstraat maar fractievoorzitter Leliënhof ziet de Dorpsstraat qua verkeer en parkeren ongeschikt en is voorstander van locaties buiten het dorpshart.

Meppelink (CDA) ziet een gezellige Dorpsstraat wel zitten maar geen plek voor een tweede supermarkt, zij maakt zich ook zorgen over de verkeersveiligheid van de Dorpsstraat. Daarom diende ze een motie in (die aangenomen is) om onderzoek te doen naar hoe de straat veiliger gemaakt kan worden. Meppelink komt met een nieuwe locatie, rond de KPN centrale aan de Zuidplasweg naast het parkeerterrein van La Baraque.

VVD-er Karreman stond lijnrecht tegen zijn coalitiegenoot ChristenUnie/SGP. Voor hem is de Dorpsstraat geen locatie en hij ziet niks in een tijdelijke supermarkt aan de Argoslocatie. Hij ziet ook in dat het een moeilijk besluit waarbij hij ziet dat de ondernemers in de Dorpsstraat niet blij zijn maar riep op tot lef om tot een tweede koopstroom te komen. De 400m² ruimte wordt door hem gezien als veel te weinig en de groei die er aankomt zorgt gewoon voor een normale supermarkt. Hij komt zelf met een alternatieve locatie, tussen de volkstuinen en het afvalbrengstation is volgens hem wel ruimte.

Baas (SP) wil het kort houden, in de commissie was zijn partij al voor de locaties buiten de dorpsstraat en tijdens de raadsvergadering laat hij de Argos locatie vallen. Volgens hem is het zonde van het geld om een extra brug over de ringvaart te maken en is er volgens hem bijvoorbeeld op vrijdagavond te weinig parkeerplek bij La Baraque.

Van Drenth van NEZ ziet in de Dorpsstraat plek voor kleine winkeltjes maar niet voor een supermarkt. De Argos locatie is voor NEZ geen optie en hij vreest dat de grond daar niet zo schoon is. Hij grapt dat als je daar gaat boren er wel eens een oliefontein kan komen. Van Drenth had iemand uit de supermarktsector gesproken en die vertelde hem dat een kleine supermarkt van 400 m² geen marktpartijen zal aantrekken.

Wethouder Schuurman herhaald wat hij vertelde in de commissie dat geen van de locaties het meest ideale was maar vroeg tijd om verder te onderzoeken en dus niet per motie alvast locaties uit te sluiten. Hij zag het als het leggen van een puzzel. De twee nieuwe locaties wil hij zeker niet afwijzen maar ook hier zag hij leeuwen en beren op de weg.

In tweede termijn vroeg Leliënhof of het wel realistisch was aan Adriaanse dat mensen straks vanaf de Argos locatie teruglopen naar La Baraque met boodschappen omdat daar de auto staat. Adriaanse verdedigde zich dat hij de Argos locatie als tijdelijke oplossing ziet. Karreman had irritatie over de oproep van wethouder Schuurman om de moties niet in te dienen. “Wat zitten we hier dan te doen als gemeenteraad” vroeg hij zich af. Molenaar bracht opnieuw in dat de Argos locatie tijdelijk was en dat je daarmee 10 jaar koopt om goede ontwikkeling van nieuwe supermarkt en locatie te onderzoeken.

Karreman bleef het bijzonder vinden dat de Argos locatie was aangeschaft door het college en Baas vond het niet fijn dat de raad hierin niet vooraf is gekend. Molenaar vond dat bijzonder en vond dat de VVD dan maar moest regelen dat de graansilo gekocht werd. Leliënhof kwam terug op het ontrade van de moties en maakte duidelijk dat de gemeenteraad de kaders geeft aan het college en niet andersom. Molenaar noemde de oproep van de wethouder een wake-up call maar de partijen hadden geen oor naar zijn oproep.

Uiteindelijk kwamen de moties over de supermarkt in stemming

  • Motie Argos Locatie tijdelijke supermarkt verworpen met 10 voor 16 tegen
  • Motie onderzoek Visie rond Hubo/jumbo aangenomen met 26 voor
  • Motie onderzoek betere ontsluiting Dorpsstraat aangenomen met 26 voor
  • Motie onderzoek naar “KPN Locatie” aangenomen 20 voor en 6 tegen
  • Motie onderzoek naar “Zuidplasweg locatie” aangenomen 20 voor en 6 tegen
  • Motie onderzoek naar Koningskwartier aangenomen met 16 voor en 10 tegen

Gebiedspaspoort

De overige onderdelen van het gebied bleven door het felle debat behoorlijk onderbelicht. Op de vraag of een gebiedspaspoort normaal is in Nederland liet wethouder Klovert weten dat het ging om iets nieuws, waarbij deze massaparticipatie wel uniek was. De gemeenteraad was erg lovend over de manier waarop veel Zevenhuizenaren, jong en oud actief bezig waren geweest met dit paspoort.

Raadslid Adriaanse (D66) was erg scherp op de regels waarmee men inwoners wil gaan voortrekken bij het toewijzen van woningen. Jongeren die, zoals hijzelf, in Zevenhuizen willen blijven of terugkeren na de studie kunnen uit uitloop van de studie buiten de boot vallen omdat ze dan niet meer voldoen.

Vanuit de raad kwamen twee moties waarbij eentje unaniem werd gesteund. De ChristenUnie/SGP stelt voor om vanaf het Nijverheidscentrum een verbinding naar Knibbelweg-Oost te maken naar de nieuw te maken rotonde op de N219 als nieuwe ontsluitingsweg. Raadslid Molenaar wil dan wel de N219 verdubbelen tussen de Knibbelweg-Oost en de A12. Over dit laatste zal de provincie Zuid-Holland een besluit moeten nemen.

Daarnaast kwam een motie ter stemming om de Argos locatie in te gaan zetten voor doelgroepbewoning zoals voor senioren of jonge starters. De motie werd met 16 voor- en 10 tegenstemmen aangenomen.

Een derde motie, om Swanla opnieuw te bouwen op de plek van het huidige afvalbrengstation ging mee in de tas van Molenaar op verzoek van de wethouder. Het idee van Molenaar was om daar het nieuwe centrum als verbinding tussen het dorp en Koningskwarter te realiseren.

Advertentie