8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Zuidplas wil ook onderzoek naar kleine kerncentrale in Middengebied

De gemeenteraad van Zuidplas heeft een motie aangenomen die oproept tot onderzoek naar alternatieve vormen van energie-opwekking in het Middengebied en om hiervoor voldoende ruimte in het plan op te nemen. Daarbij kan het, volgens de indiener van de motie, gaan om bijvoorbeeld een biogascentrale of een kleine kerncentrale.

Voorkeursalternatief Middengebied

Deze zomer wil Zuidplas een nota van uitgangspunten vaststellen voor de ontwikkeling van het Middengebied. Onderdeel daarvan is de bouw van ‘het vijfde dorp’ en natuurontwikkeling. Een ambtelijk voorstel hiervoor is al verkennend met de raad besproken. Dat is het voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA wil het college volgende week vaststellen.

Windturbines

In het VKA is opgenomen dat er maximaal vijf windturbines kunnen komen in het gebied en dat er meer energie opgewekt moet worden, dan dat er wordt gebruikt. Zodoende kan ook in een deel van de energiebehoefte van de bestaande dorpen worden voldaan. Dit ging VVD-raadslid Ferry van Wijnen te ver. Hij wil beginnen met energiebesparing en ‘zon op dak’. Over andere vormen van energie-opwek moeten niet te snel besloten worden. Daar zijn volgens het raadslid de komende jaren nog een hoop ontwikkelingen te verwachten.

Onderzoek biogascentrale of kleine kerncentrale

De motie, die hij samen met PvdA/GroenLinks, CDA en NEZ indiende, wilde de nadruk op windenergie uit het plan hebben en legt de lat voor de opwek lager. Dat moet tenminste energie-neutraal worden. De raadsleden vroegen om een onderzoek naar alternatieve vormen van energie-opwek en om daarvoor ruimte te reserveren in het plan. Wethouder Schuurman wilde van de indieners weten aan welke vormen van energie-opwek gedacht moet worden. “Dat kan wat ons betreft van alles zijn. Van een biogascentrale tot een kleine kerncentrale.”, aldus Van Wijnen.

Energiemix

Met name D66 raadslid Claveaux had twijfels bij de noodzaak van de motie. Hij had begrip dat het wellicht schrikken was dat er gesproken wordt over windturbines en dat het gebied energieleverend moet worden. “Maar het gaat ons om een goede energie-mix. Bij te veel nadruk op alleen zon, wordt het net instabiel en dan wordt het onbetaalbaar”. De andere groene partij, PvdA/GroenLinks, bleef als mede-indiener van de motie vrij stil in het debat. Nadat D66 de toezegging had gekregen over een ander onderdeel van de motie, namelijk OV en fiets, wilde Claveaux geen spelbreker zijn. Ook zijn fractie stemde voor de motie. Hoe het onderzoek naar, onder andere, kernenergie er uit moet zien, werd niet duidelijk in het debat.

Advertentie