8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Geen parkeerplaats voor je huis in het vijfde dorp 

De gemeente Zuidplas heeft haar plan voor het Middengebied gepresenteerd. In dat gebied komt  het vijfde dorp met 8.000 woningen. Het dorp krijgt eigen voorzieningen, moet minstens zoveel energie opwekken als de inwoners en voorzieningen verbruiken en de rol van de auto zal kleiner zijn dan in de bestaande dorpen. Dit voorkeursalternatief (VKA) zal de basis vormen voor het te ontwikkelen bestemmingsplan voor het Middengebied.

Voorkeursalternatief

Op 31 januari heeft het college van Zuidplas het voorkeursalternatief (VKA) voor het Middengebied gepubliceerd. Daarin houdt de gemeente rekening met klimaatverandering in dit laag gelegen gebied. Huizen moeten hoog genoeg gebouwd worden, zodat bewoners kunnen vluchten naar de eerste verdieping bij een overstroming. Ook zal er voldoende schaduw zijn om hittestress te voorkomen. Er is een nieuwe financiële doorrekening gemaakt. Daarin zijn geen grote tegenvallers naar voren gekomen. Wel zullen er extra kosten gemaakt moeten worden op het gebied van ‘bodem en water’.

Kaart bij voorkeursalternatief Middengebied

Parkeren in hubs op afstand

Het is nu al druk op het wegennet in en rond het Middengebied. Met 8000 woningen extra neemt die druk fors toe. Daarom zet de gemeente bij de mobiliteitsaanpak in op alternatieven voor de auto, zoals fiets en OV. In het vijfde dorp zullen er daarom minder autoparkeerplaatsen zijn. Met 1,1 parkeerplaats per woning is dat minder dat de 1,8 van het Koningskwartier in Zevenhuizen. Een parkeerplaats voor je huis is er niet meer bij. De parkeerplaatsen worden gecombineerd in mobiliteitshubs die op afstand van de woningen liggen. Die hubs worden ook gebruik voor laden, opwek  en opslag van elektriciteit.   

Voorbeeld van buurthub (bron: mobiliteistconcept het vijfde dorp van gemeente Zuidplas)

Energieneutraal

In het Middengebied zal tenminste net zoveel energie opgewekt worden als de inwoners, bedrijven en voorzieningen van vijfde dorp verbruiken. Het VKA gaat daarvoor uit van zonne-energie op daken in het dorp en op velden buiten het dorp. Omdat de zon niet altijd even sterk schijnt, levert het gebied in de zomer te veel elektriciteit. In de winter heeft het, onder andere door warmtepompen voor verwarming, extra elektriciteit nodig. De elektriciteitsleidingen daarvoor zijn duur. Daarom wordt er ook gekeken naar opslag van electriciteit. De mobiliteitshubs gaan bijvoorbeeld ook fungeren als buurtbatterij.

In de bestaande dorpen kunnen elektrische auto’s gebruikt worden als batterij voor het eigen huis. Omdat parkeren voor de eigen woning niet kan in het vijfde dorp, is nog niet helemaal duidelijk hoe elektrische auto’s daar gebruikt kunnen worden als opslag van elektriciteit. Als het verschil tussen winter en zomer niet overbrugbaar blijkt, dan kan er nog teruggevallen worden op een betere energiemix. Dan kan een deel van het zonnepark bijvoorbeeld verruild worden voor maximaal 3 windturbines of andere vormen van energie-opwek. Daarvoor wordt ook gekeken naar een kleine kerncentrale. 

Dorp met een ziel

Het vijfde dorp is geen wijk zoals Westergouwe. Het moet een echt dorp worden, met een eigen ziel. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zuidplas heeft daarom socioloog Frans Soeterbroek ingeschakeld. Hij gaf in een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad al wat adviezen. “Stimuleer pioniers om vanaf het begin al mee te doen”. Pioniers zijn eerste bewoners van het dorp die extra betrokken zijn. Zij vormen een tegenwicht voor projectontwikkelaars. “Want het mag geen VINEX-wijk worden. Het moet een bijzonder dorp zijn”. Een eigen kenmerkend verhaal helpt daar volgens hem bij. “Het is spannend om in het diepste punt van Nederland te wonen. Daar wil je bij horen”. De raadsleden waren gecharmeerd van de ideeën van Soeterbroek, maar vroegen zich wel af hoe je die pioniers bereikt en welke invloed ze krijgen.

Voorzieningen

De 8.000 woningen staan er niet allemaal vanaf het begin. De gemeente denkt aan 700 woningen per jaar. Dat geeft een praktisch probleem voor de voorzieningen, zoals winkels en sportvelden. Voor 700 woningen is een grote winkel niet rendabel. Maar als je wacht totdat alle 8000 woningen er staan, dan ben je te laat. De gemeente wil daarom met ondernemers in gesprek hoe je door een slimme opschaling de pioniers van de eerste fase wel al kunt bedienen. “Als er in het begin nog geen winkels zijn, dan ontstaat er een gewoonte om de boodschappen elders te doen en dat moet je later maar weer zien om te buigen” aldus raadslid Ard Bakker (ChristenUnie/SGP).

Advertentie