8.5 C
New York
woensdag 24 april 2024

Geen opvang minderjarige vluchtelingen aan het Lelieveld in Nieuwerkerk

Firmitas en Nidos* hebben samen besloten op 6 februari jl. de panden aan het Lelieveld niet in te zetten als kleinschalige opvanglocaties van amv met status (minderjarige statushouders). Dat valt te lezen in een informatienota aan de gemeenteraad van het college van B&W.

Eind januari was er onrust ontstaan nadat de bewoners aan het Lelieveld er achter kwamen dat deze opvang kwam. Jarenlang waren er incidenten met overlast geweest. Veel bewoners werden overvallen door het bericht op deze nieuwssite.

Naar aanleiding van vragen van omwonenden op de brief die Firmitas op 17 januari 2023 in de buurt heeft verspreid heeft er tussen Nidos en Firmitas op 1 februari jl. een gesprek plaatsgevonden met een vijftal bewoners uit de omgeving. In het gesprek werden de zorgen geuit over het voorgenomen initiatief om allenstaande minderjarige vreemdelingen op te vangen. Ervaringen met een jeugdzorginstelling op deze locatie van ruim 6 jaar geleden maken dat men zich grote zorgen maakt over de huisvesting, openbare orde en veiligheid in- en rondom deze woningen. Er zijn diverse vragen gesteld die door Nidos en Firmitas zijn beantwoord. De gemeente was bij dit gesprek aanwezig om evt. vragen over de openbare orde en veiligheid te beantwoorden. Bij de afsluiting van het gesprek heeft Nidos aangegeven de huisvesting te heroverwegen en hier z.s.m.
een besluit over te nemen en dit met de gemeente en de bewoners te communiceren.

Op 6 februari jl. heeft Nidos in een verklaring aangegeven: “In verschillende gesprekken tussen Firmitas, Nidos en de gemeente Zuidplas is verkend welke mogelijkheden er zijn om de woningen aan het Lelieveld in te zetten als kleinschalige opvang voor de doelgroep alleenstaande minderjarig vreemdelingen (amv) met status. Naast het feit dat de panden beoordeeld zijn op geschiktheid, wordt ook standaard beoordeeld of het starten van een kleinschalige opvang passend is binnen de buurt en of er (door de buurt) mogelijke risico’s worden gezien. Een onderdeel van de verkenning is tevens het voeren van een gesprek met omwonenden. Dit gesprek heeft op 1 februari 2023 plaatsgevonden. Tijdens het gesprek met de omwonenden zijn er (vanuit historie) veiligheidsrisico’s aangedragen. Firmitas en Nidos hebben doen besluiten op dit moment deze woningen niet in te zetten als kleinschalige opvanglocaties“.

Het college van B&W betreurt de gang van zaken en blijft in gesprek met Firmitas en Nidos. In de komende periode zal de gemeente overleg met Nidos/Firmitas voeren over de ontstane situatie en het genomen besluit door Firmitas/Nidos en wat zij voor ogen hebben met de drie panden aan het Lelieveld.

Gouwe IJssel Nieuws kreeg van de vertegenwoordigers namens de buurt de onderstaande reactie : “Wij bedanken Nidos en Firmitas voor het luisterend oor dat zij getoond hebben. Er is ook een brief naar Burgemeester en wethouders gestuurd met verzoek tot antwoorden op verscheidene vragen die nog open staan rondom het feitelijke bestemmingsrecht. Dit om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Aan alle betrokkenen die zich hebben ingespannen voor deze zaak een groot woord van dank!!“.

Advertentie