8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

VVD: Mobiliteit vijfde dorp is groter sprookje dan de Efteling

De VVD in Zuidplas heeft bij monde van Ferry van Wijnen kritisch uitgehaald naar de plannen voor de mobiliteit van het toekomstige Vijfde Dorp in het Midddengebied van de Zuidplaspolder tijdens de commissie Bestuur en Middelen.”De stukken die vandaag op de agenda staan lazen als een sprookje… De Efteling is er, wat ons betreft, af en toe niks bij” legde Van Wijnen uit.

Met de onderstaande presentatie als ondersteuning laakte de partij de plannen van de parkeernorm, het openbaar vervoer, de verwachte drukte op de randwegen, de zorgen over de financiële haalbaarheid en de missende onderbouwing voor de 32 hectare aan zonnevelden in het aan te leggen Koning Willem I bos.

Voor de partij is het niet voor te stellen dat de zogenaamde parkeernorm van 1,1 parkeerplaats per woning aantrekkelijk en realistisch is. Zeker niet omdat het parkeeronderzoek vanuit het Koningskwartier niet te vergelijken is met de toekomstige situatie. Volgens van Wijnen zijn daar geen parkeerplekken en zijn de berekeningen gericht op een grote stad en niet op dorps wonen: “in ons laatste verkiezingsprogramma schreven we het al op: dorps wonen is een auto voor de deur” legde van Wijnen uit.

Over het mobiliteitsvraagstuk waren bij andere commissieleden ook wel vraagtekens zoals bij Den Hollander van de CDA en Baas van de SP. Maar van Wijnen was erg uitgesproken en ziet het openbaar vervoer niet bijdragen aan de doelstellingen :”In het mobiliteitsconcept stelt men dat een modelshift van 30% haalbaar zou zijn, waarbij wordt ingezet op doelgroepenbeleid, 2 treinstations, maximaal gedeeld vervoer, optimaal OV en een parkeernorm kleiner dan 1. Wake up!! zou de VVD fractie willen zeggen. Wordt dat Koning Willem 1 bos een sprookjesbos?“.

Maar de mobiliteit was niet het enige onderwerp waarover Van Wijnen nogal scherp kritisch was, de plannen voor de heropwekking roept vragen op en hij in zijn berekening hoeft er niet zo groot deel van het Koning Willem I bos geschrapt te worden voor zonnevelden. Raadslid Damen was ook al kritisch over het terugbrengen van het bos maar voor zijn partij zijn windmolens denkbaar waar van Wijnen van mening is dat dit echt de allerlaatste optie moet zijn. Damen en van Wijnen botsen ook over de vraag of het woningbouwprogramma nog wel financieel realistisch is met zoveel sociale woningbouw.

Ten slot hekelde Van Wijnen de communicatie over deze avonden en riep op het vooral samen te doen :”ik riep tijdens de info avond van 31 augustus jl op om de inwoners van het Middengebied tijdig te informeren over relevante bijeenkomsten. Dit werd toegezegd. Vandaag ontvang ik een appje dat de nieuwsbrief met de planning van bijeenkomsten vanmiddag om 1310 uur was ontvangen. Dat is toch veel te laat, voor deze bijeenkomst?”

Presentatie VVD over mobiliteit
Advertentie