8.5 C
New York
donderdag 25 juli 2024

Petitie voor behoud IJsselpark 400 keer ondertekend


Het plan van de gemeente Zuidplas om in het IJsselpark in Nieuwerkerk aan den IJssel een
school te bouwen stuit op veel weerstand. De op 5 februari jl. gestarte online petitie, waar
inwoners kunnen aangeven tegen de bouw van scholen in het IJsselpark te zijn, is al 400
keer getekend. Vele ondertekenaars geven daarbij ook een persoonlijke toelichDng
waarom ze het park willen behouden. Dinsdagavond 14 maart om 20:00 uur wordt de
petitie aan de gemeenteraad aangeboden.

Die avond staat de informate nota ‘B1494 Stand van zaken onderwijshuisves;ng’ op de
agenda. Uit deze nota blijkt dat het college van B&W nadrukkelijk naar het IJsselpark kijkt om
er onderwijs te clusteren en het gebouw een bredere maatschappelijk invulling te geven
zoals voor kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport. Ook staat vermeld dat de business
case door herontwikkeling van de huidige schoollocaties fundamenteel anders zal worden.

De nota, die op 14 februari bij de ingekomen stukken stond, is op verzoek van de raad
geagendeerd op 14 maart. Men is benieuwd naar de afwegingen van de wethouder om het
IJsselpark te kiezen voor de nieuwbouw van De Wingerd, Gideonschool en PWA. Vanuit de
raad zijn ook op voorhand vragen gesteld aan het college van B&W. Tijdens de vergadering
zal een aantal leden van het Comité Behoud IJsselpark gebruik maken van het spreekrecht.

Op maandag 13 februari hebben inwoners van de jaren ‘80 wijk Zuidplas dit Comité Behoud
IJsselpark opgericht en per brief vragen gesteld aan het projectbureau Zuidplas en de
verantwoordelijk wethouder Zijlstra. Zo wil men graag weten of de aan de raad voor te
leggen bestemmingsplanwijziging een tijdelijke of een definiteve zal zijn. Ook vraagt het
comité om inzage in de flora en fauna onderzoeken.

Advertentie