8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

Tijdelijke huisvesting Comenius College Nieuwerkerk op eigen schoolplein

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) heeft ten behoeve van Comenius College Nieuwerkerk op 31 januari 2023 een (spoed)aanvraag ingediend bij het college van B&W in Zuidplas voor tijdelijke huisvesting per augustus 2023. Volgens een woordvoerder van de gemeente Zuidplas gaat het om een tijdelijke huisvesting op het eigen schoolplein en niet elders.

Vooruitlopend op de besluitvorming in de gemeenteraad over de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op 4 april aanstaande, doet het college van B&W een principe-uitspraak over de noodzaak van tijdelijke huisvesting op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015.

Indien deze principe-uitspraak uitblijft ziet het Comeniuscollege zich genoodzaakt om leerlingen te weigeren voor het volgende schooljaar. Voorafgaand aan de inschrijvingen moet de school hiervoor een procedure vaststellen. De inschrijvingen starten eind februari. 

Het college heeft daarom, met voorbehoud van een positief raadsbesluit, in te stemmen met de noodzaak van de tijdelijke huisvesting en hiervoor het Comenius de ruimte te geven. De kosten voor de extra lokalen komen volgens de woordvoerder van de gemeente Zuidplas voor rekening van de gemeente. Daarom zal er een voorstel naar de gemeenteraad worden gestuurd voor april met de financiële consequenties.

De omwonenden van het Comenius aan het Fresiaveld krijgen volgens Zuidplas voor 4 april meer informatie over de plannen.

Advertentie