8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Plannen mobiliteit rond vijfde dorp lijkt wensdenken – concreet plan N219/N457

De plannen voor mobiliteit rond het vijfde dorp in het middengebied van de Zuidplaspolder blijft gebaseerd op vooral wensdenken. Dat blijkt uit de stukken die bij de informatieavond van 28 maart aanstaande worden getoond en besproken.

Het grote uitgangspunt blijft dat binnen het vijfde dorp bijna geen auto gebruikt gaat worden en veel per fiets zal worden uitgevoerd. Hierbij wordt thuiswerken, deelmobiliteit en de dichtbijheid van voorzieningen als de oplossing aangedragen. Opvallend is dat volgens het onderliggende rapport iedereen welkom is maar er zal een zekere ‘selectie aan de poort’ plaatsvinden, waardoor met name huishoudens die het integrale concept omarmen verhuizen naar het Vijfde Dorp. De onderzoekers van adviesbureau OverMorgen denken dat mensen met een laag inkomen in een sociale huurwoning nagenoeg geen behoefte hebben en dat het autobezit van 0,4 tot 1,8 auto per gezin zal zijn. Hieruit komt de parkeerbehoefte van 1,1 auto per huis uit.

Bron : Rapport gemeente Zuidplas

Het uitgebrachte rapport is vol mooie plannen maar lijken soms totaal niet getoetst aan de werkelijkheid.Voorbeeld hiervan is een centraal pakjesafleverpunt maar de kans is groot dat elke pakketbezorger dan zelf zijn automaat gaat neerzetten. Een automaat van PostNL is al reden voor overlast in de Oranjebuurt, samenwerking tussen alle pakjesbezorgers is vermoedelijk meer wensdenken.

De basis van het rapport is namelijk vooral gebaseerd op onderzoeken in diverse Europese steden waarbij de gezamenlijkheid van alles mooi wordt afgeschilderd maar de praktijk zal waarschijnlijk weerbarstiger zijn.

Vaag over uitvoerbaarheid plannen Openbaar Vervoer

Dat geldt ook voor het openbaar vervoer. De afgelopen jaren heeft ProRail en NS diverse nieuwe stadsdelen voorzien van stations en de wens van zowel Gouda als Zuidplas is een station Gouweknoop. Maar in het rapport worden vooral onmogelijkheden besproken dat een sprinter er dan langer over doet en niet dat het er moet komen. De schrijvers van het rapport gaan te makkelijk uit dat reizigers met bus en fiets naar OV hubs gaan en dan wordt vooral de Metro in Rotterdam Alexander genoemd in plaats van het dichterbij (en beter bereikbaar gelegen) metrostation Nesselande genoemd.

Hoog openbaar vervoer en een bushalte op loopafstand van elke woning moeten dan de verbinding tussen stations en het vijfde dorp gaan vormen. Buiten dat Zuidplas niet gaat over streekvervoer lijkt deze optie ook te veel gebaseerd op een wens en minder realistisch. De vraag is dan ook, kan Zuidplas dit voor elkaar krijgen bij de vervoerder en provincie? Hoe actueel is het rapport voor het nieuwe treinstation van Movares nog, dat ging vooral uit van 4.000 woningen ooit. HOV per metro is al in vroegtijdig stadium verdwenen uit de boeken.

Aanpassen van N219 en N457

Het enige concrete in de mobiliteit zijn de onderzoekspunten voor de omliggende wegen. Hierbij wordt er gekeken naar de autonome groei van de dorpen, Gouda Westergouwe en het nieuwe dorp. De aankomende tijd worden diverse uitdagingen en kansen verder onderzocht. Dit staat in een rapport van ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV. De eerste opsomming kort samengevat :

  • De verkeerslichten op de A12 en afrit N219 moeten beter worden afgesteld
  • De N219 wordt tussen de A12 en de ontsluiting bij het nieuwe Knibbelweg-oost gebied dubbelbaans of een strook voor een busbaan wordt aangelegd
  • Het kruispunt van het nieuwe Knibbelweg-Oost gebied wordt een verkeerslicht gestuurd kruispunt in het midden tussen de Vierde Tocht en de Knibbelweg.
  • Hoewel de rotonde van de Zuidplasweg op de N219 niet onderdeel is van de studie is het advies door verkeersmanagement hier het verkeer beter af te wikkelen
  • Het kruispunt met de Zuidelijke Dwarsweg en de N219 wordt gefaseerd afgesloten en uiteindelijk zal er geen autoverkeer meer komen vanuit het Vijfde Dorp. Fietsverkeer gaat via een brug over of een tunnel onder het kruispunt door. Hoe het gaat met het verkeer vanuit Nesselande staat niet in de presentatie, voor deze Rotterdamse wijk is het een van de belangrijkste verkeersaders.
  • Op de Eerste Tochtweg komt een ontsluitingsweg met het vijfde dorp met een verkeerslichteninstallatie. Deze komt tussen de Geertruidahoeve en het sportcomplex van Brothers.
  • De turborotondes naar de A20 worden omgebouwd naar verkeerslichten inclusief aansluiting naar de Parallelweg-Noord en Nieuwerkerk-Noord.
  • De N457 vanaf afslag A20 richting Gouwe Westergouwe wordt dubbelbaans. In het rapport staat niet tot hoever dit is maar de rotonde naar ‘t Weegje kan worden omgebouwd naar kruispunt met verkeerslichten.
  • op het kruispunt van de N457 en A20 moeten de verkeerslichten optimaal worden afgesteld.

Informatieavond

De voorgaande informatieavonden zijn niet echt uitgebreid bekend gemaakt en ook nu lijkt er weinig aandacht vanuit Zuidplas om de inwoners op te roepen, ondanks het verzoek hiertoe van de gemeenteraad.

Op dinsdagavond 28 maart is de volgende informatieavond waarop onder andere bovenstaande voorstellen op de agenda staat. De vergadering is in het gemeentehuis en start om 20:00 uur en openbaar voor het publiek. Alle stukken zijn hier na te lezen: https://zuidplas.raadsinformatie.nl/vergadering/1058565

Advertentie