8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

Onderhoud Middelweg Moordrecht in kleine delen om overlast te beperken

De gemeente Zuidplas gaat het onderhoud aan de Middelweg in Moordrecht in delen doen. Dat laat het college van B&W weten aan de VVD fractie die over dit onderwerp schriftelijke vragen had gesteld. De gemeente gaat dit onderhoud niet tegelijkertijd uitvoeren met het onderhoud aan de Wethouder Visweg om zo de bereikbaarheid van het dorpscentrum vanaf de A20 niet te blokkeren.

Het college antwoord op de vraag of de Middelweg wordt afgesloten : “Ja, in delen, dus niet in zijn geheel. In overleg met de verkeersregisseur van IBOR en de aannemer houden we rekening met de aansluitende wegen en woningen. De wegafsluiting van de Middelweg wordt opgedeeld in werkvakken van 30 tot 50m. Hierdoor zal de bereikbaarheid van woningen en woonwijken zo veel mogelijk worden gegarandeerd“.

Zuidplas gaat na het gereedkomen van het voorlopige ontwerp voorleggen aan de bewoners om zo hun visie of ideeën te verzamlen en wat kan leiden tot eventuele aanpassingen. De VVD vroeg ook of de bomen langs de weg behouden konden worden. Hierop laat B&W weten dat uit onderzoek is gebleken dat de meest bomen nog kunnen blijven staan. Slecht een paar zijn einde levensduur en zullen waarschijnlijk worden vervangen.

Kruispunt bij de Schuddebeurslaan

Fractieleden Ambachtsheer en Van Gerwen vroegen of het kruispunt met de Schuddenbeurslaan ook in het project zaten. Dit is volgens het college wel het geval maar is nog geen tijdsplanning voor bekend. Wel wordt er een studie gedaan naar een eventuele opstelstrook naar de Schuddebeurslaan vanaf de Middelweg zoals de VVD aandroeg. Hierbij wordt wel een slag om de arm gehouden door het college :”Echter is momenteel de vraag of de aansluiting van het fietspad op de houten fietsbrug haalbaar is volgens verkeerstechnische eisen“.

Advertentie