8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Zowel één kandidaat uit Waddinxveen als één uit Zuidplas in Provinciale Staten

Na het vaststellen van de definitieve uitslagen van de Provinciale Staten blijkt dat er geen inwoners van de gemeente Zuidplas direct verkozen zijn voor de Provinciale Staten. Hiermee moet ChristenUnie Statenlid Arjan Witte afscheid nemen van dit bestuursorgaan. Hij stond op een tweede plek maar de Goudse kandidate Djoeki van Woerden-Kersen kreeg meer voorkeurstemmen. Of Witte nog doorgaat als fractieondersteuner doorgaat is niet bekend.

De enige andere verkiesbare kandidaat, Robin Westdijk van Forum voor Democratie uit Zevenhuizen kreeg minder voorkeurstemmen dan lijstduwer Gideon van Meijeren. Die was statenlid,naast Tweede Kamerlid en gemeenteraadslid in Den Haag. Maar omdat van Meijeren heeft laten weten dat hij niet de zetel gaat innemen zal de Zevenhuizenaar alsnog deel uitmaken van de Provinciale Staten.

Vanuit Waddinxveen mag oud-wethouder Gezina Atzema plaatsnemen namens de VVD in Provinciale Staten, vanuit de andere partijen zijn er geen Statenleden vanuit het Gouwedorp.

Drie Zuidplassenaren verkozen bij Waterschap

Bij de verkiezingen voor het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard zijn drie inwoners verkozen in de verenigde vergadering, alle drie maakte voorheen ook al deel uit van deze vergadering. Voor de SGP-Christenunie werden Greet van den Bergh-Kempenaar en Martin van der Spek, beiden uit Moerkapelle verkozen. Oud wethouder Arjen Hazelebach mag voor de PvdA plaatsnemen in deze vergadering.

In de verenigde vergadering van hat Waterschaop is geen kandidaat uit Waddinxveen verkozen. Hieronder het aantal verkozen zetels van het bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard, waarbij 4 geborgde zetels worden ingevuld door Natuurterreinen (2 zetels) en ongebouwd (2 zetels).

Advertentie