8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Ruim helft jongvolwassenen in Hollands Midden ervaart psychische klachten

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in de regio van Hecht GGD Hollands Midden ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder bijna 3.500 jongvolwassenen in Hollands Midden.

Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid Hecht GGD Hollands Midden: “Het is belangrijk dat onderzoek is gedaan onder jongvolwassenen. De resultaten wijzen uit dat de mentale gezondheid van deze groep flink onder druk staat, de cijfers zijn alarmerend. Het is tijd dat we met elkaar de schouders onder deze problematiek zetten, verder in kaart brengen wat er al is om jongvolwassenen te ondersteunen en hiaten te vullen met effectieve interventies.”

Psychische klachten

In Hollands Midden ervaart meer dan de helft van de jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek psychische klachten. Vooral vrouwen geven dit aan. In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten. Een op de vier jongvolwassenen met psychische klachten voelt zich hierdoor vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven.

Suïcidale gedachten

De helft van de jongvolwassenen die psychische klachten ervaren, had suïcidale gedachten in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Suïcidale gedachten komen vaker voor bij vrouwen, bij jongvolwassenen die alleen wonen en bij jongvolwassenen die moeite hebben met rondkomen. Het merendeel van de jongvolwassenen met suïcidale gedachten had deze gedachten een enkele keer, 7% had het afgelopen jaar (heel) vaak suïcidale gedachten.

Eenzaamheid

Een kwart van de deelnemende jongvolwassenen in Hollands Midden voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt het meest voor bij praktisch opgeleide jongvolwassenen, vrouwen en alleenwonenden.

Twee derde had hulp of steun nodig

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Bijna twee derde van de jongvolwassenen had door de coronaperiode hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten.

Positief nieuws

Naast alle negatieve uitkomsten is er ook positief nieuws: vier van de vijf jongvolwassenen zijn tevreden over hun leven en hebben vertrouwen in hun eigen toekomst. Daarnaast geven bijna alle jongvolwassenen aan bij iemand terecht te kunnen als ze ergens mee zitten.

Over het onderzoek

Van april tot en met augustus 2022 voerden alle GGD’en de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Hierbij is samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen vormen zij het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis, inzichtelijk te maken.

Bijna 70.000 jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar verspreid over heel Nederland vulden een vragenlijst in over hun gezondheid en welzijn. Het is mogelijk dat degenen met een slechtere mentale gezondheid vaker hebben meegedaan, waardoor de resultaten een negatiever beeld van de werkelijkheid schetsen. Desondanks is duidelijk dat de omvang van het probleem groot is en de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht nodig heeft. Zeker omdat het relatief lastig is om zicht te hebben op deze groep: vanaf 18 jaar zijn jongvolwassenen te oud voor de jeugdgezondheidszorg en bevinden zij zich vaak in een overgang tussen school en vervolgonderwijs of tussen onderwijs en werk. Ter verdieping en om resultaten van het vragenlijstonderzoek beter te begrijpen, is landelijk aanvullend onderzoek uitgevoerd in groepsgesprekken en individuele interviews.

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op www.113.nl.

Meer informatie

Al deze cijfers en nog veel meer is te vinden op ons dashboard: www.eengezonderhollandsmidden.nl. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het team communicatie van Hecht via media@ggdhm.nl.

Advertentie