8.5 C
New York
woensdag 19 juni 2024

PvdA/GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over de aanstaande besluitvorming Vijfde Dorp

De gemeenteraadsfractie van de PvdA/GroenLinks in Zuidplas hebben een open brief gestuurd aan de andere partijen in de gemeenteraad en aan het college van B&W waarin de partij zich ernstig zorgen maakt over de aanstaande besluitvorming voor het Middengebied waaronder onder andere het Vijfde Dorp valt.

Onze fractie twijfelt of er nog voldoende tijd is om het openbare politieke debat te voeren en op die manier richting te geven aan de keuzes die gemaakt moeten worden. Dit heeft bovendien tot gevolg dat wij onvoldoende mogelijkheid ervaren om ons te verantwoorden richting de inwoners van Zuidplas” legt fractievoorzitter Denise Leliënhof uit. De brief wordt onder dit artikel geheel geplaatst.

Hiermee sluit de PvdA/GroenLinks zich aan bij de VVD die eerder al zorgen heeft over de mobiliteit en bij NEZ die zich over de kosten van het grondbeleid zorgen heeft gemaakt. Bij de besluitvorming stemden deze partijen in 2020 nog voor de ontwikkeling van het middengebied, alleen de SP heeft toen tegen gestemd. In Provinciale Staten heeft de grootste partij, de BBB, inmiddels ook vragen gesteld over de plannen in het Middengebied.


Aan de leden van de gemeenteraad en het college van Zuidplas

Zuidplas, 15 mei 2023

Onderwerp: zorgvuldige besluitvorming 5e dorp

Geachte leden van de gemeenteraad en leden van het college,

Deze brief ontvangt u van de fractie van de PvdA/GroenLinks omdat wij zorgen hebben over het besluitvormingsproces met betrekking tot het Middengebied en het realiseren van een 5e dorp in onze gemeente. In deze brief uiten wij onze belangrijkste zorgen en we hopen dat we hierover op korte termijn met elkaar in gesprek kunnen.

Met betrekking tot de ontwikkeling van het Middengebied kent u ons als een fractie die kritisch is, maar tijdens de bijeenkomsten over het Middengebied een opbouwende inbreng heeft. Dit is omdat wij graag verantwoordelijkheid dragen over besluiten die impact hebben op onze inwoners en leefomgeving. Ten aanzien van de ontwikkeling van het Middengebied moeten er de komende tijd besluiten worden genomen die enorme impact zullen hebben op zowel inwoners als de leefomgeving.

Onze fractie heeft al een aantal keer aandacht gevraagd voor de wijze van bespreken en de besluitvorming over het Middengebied. Wij geven hierbij steeds aan dat we willen dat inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het Middengebied frequenter geagendeerd worden. We zien dat dit, weliswaar langzamer dan wij wensen, gebeurt, maar we ervaren het op dit moment niet als genoeg.

Er is onvoldoende tijd om het openbare politieke debat te voeren en op die manier richting te geven aan de keuzes die gemaakt moeten worden. Dit heeft bovendien tot gevolg dat wij onvoldoende mogelijkheid ervaren om ons te verantwoorden richting de inwoners van Zuidplas. Er worden tal van bijeenkomsten voor de raad georganiseerd, maar het lijkt alsof de inbreng vanuit de kant van de raad tijdens deze vergaderingen niet leidt tot veranderingen in de plannen. Met andere woorden, het lijkt alsof de inbreng van de verschillende fracties er niet toe doet.

Tijdens de informatiebijeenkomsten constateren wij dat er veel werk verzet wordt door de organisatie en college, maar dat het vaak gaat om schetsen en mogelijke richtingen. Dit geldt voor vrijwel alle dossiers. We krijgen grove begrotingsbedragen aangereikt zonder cijfermatige onderbouwingen. Ondertussen schrijdt de tijd voort richting de besluitvorming over het Middengebied.

Onze fractie is van mening dat de resterende tijd onvoldoende is om met elkaar het debat te voeren, keuzes te kunnen maken en financiële consequenties te overwegen. Naast de directe besluiten die wij moeten nemen zijn ook de consequenties van keuzes van het Middengebied op de reguliere gemeentebegroting voor ons onduidelijk.

De afspraak is dat alle kosten van het Middengebied via de grondexploitatie(s) van het Middengebied worden afgerekend en de reguliere begroting van Zuidplas niet raken. Wij willen graag helderheid over de invloed die de veranderde financiële positie van onze gemeente en de economie als geheel hebben op deze afspraak en het risico dat de gemeente loopt. Ook vragen wij ons af wat de nieuwe politieke verhoudingen in de provinciale staten van Zuid-Holland betekenen voor de ontwikkeling van het Middengebied.

Zoals gezegd zijn wij als fractie te allen tijde bereid verantwoordelijkheid te nemen, maar we zijn van mening dat besluiten alleen genomen kunnen worden als deze voldoende doordacht en doorgerekend zijn en het politieke debat erover is gevoerd. Op dit moment twijfelen we of we tot een zorgvuldige besluitvorming ten aanzien van het Middengebied kunnen komen. Wij zijn bang dat we op enig moment geconfronteerd worden met plannen die slechts geaccordeerd kunnen worden zonder dat er alternatieven beschikbaar zijn.

Wij verzoeken de griffie om op korte termijn een overleg te organiseren met alle fracties om deze brief en de voortgang van het besluitvormingsproces te bespreken.

Met vriendelijke groeten,

Denise Leliënhof en Martin Damen,
PvdA/GroenLinks

Advertentie