8.5 C
New York
zaterdag 13 april 2024

Wethouder Zijlstra biedt excuus aan over gang van zaken IJsselpark (video)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 mei heeft wethouder Zijlstra zijn excuus aangeboden aan de inwoners en gemeenteraad over de gang van zaken met betrekking tot het IJsselpark in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het onderwerp was wel geen beslispunt maar was door de SP wederom op de agenda gezet. Zijlstra beloofde dat het plan voor de nieuwbouw van de scholen helemaal terug naar de tekentafel gaat.

De gemeenteraadszaal zat afgeladen met bewoners uit de wijk Zuidplas. Er waren zoveel mensen gekomen dat er in het Atrium ook stoelen neergezet moest worden. Zo enorm leeft het onderwerp bij de inwoners. Tijdens de avond waren er 4 insprekers en elk had zijn eigen verhaal maar het kwam neer dat geen van de insprekers het plan zag zitten.

Inspreker Marco Drenth vroeg om per vandaag te stoppen met het proces om 1 of meerdere scholen te plaatsen in het IJsselpark. “Stop met dit dwaalspoor. En doe wat volgens het intussen beroemde SVP Rapport nodig is voor de scholen, ouders, omwonenden en andere betrokkenen in Nieuwerkerk; namelijk herbouw op de bestaande locaties”.

De heer Festen van het Orchideeveld vertelde de raad een stukje geschiedenisles: Het IJsselpark was destijds een compensatie voor de bouw van de Reigerhof. Dit was bij de raadsleden en college niet bekend. De inspreker maakte zich, als oud schoolleider, zorgen over de verkeersafwikkelingen, over de (ultrafijnstof) en het lawaai van de Provinciale weg. Inspreker van Geer sprak als ouder van 2 schoolgaande kinderen zijn zorg uit over de grootte van alles, niet voor niets was hij vanuit Nesselande naar Nieuwerkerk vertrokken vanwege de kleinschaligheid.

Als laatste sprak Marjan Domhof in namens het Comité Behoud IJsselpark. Zij hekelde de handelwijze van de gemeente. “We hebben daar een klacht over ingediend. We hebben ervaren dat we stelselmatig geen antwoord krijgen op onze vragen en dat we bij doorvragen stuiten op een juridische insteek van de gemeente waarbij de gemeente zich beroept op het niet verstrekken van informatie omdat het zou gaan om ‘persoonlijke beleidsopvattingen’. Ondanks een expliciete toezegging van de projectleider hebben we geen inzicht in de stukken gekregen en hebben we moeten overgaan tot het indienen van een WOO-verzoek“.

De gemeenteraadsleden waren al even kritisch als de insprekers. Patrick Molenaar(VVD) bleef bij mening dat de manier van communicatie en beantwoording van de vragen beneden peil was. Schuil (ChristenUnie/SGP) verwonderde zich dat een Knarrenhof niet maar een school wel in het IJsselpark kon. Zij diende met de SP een motie over de participatie in wat haar als coalitiepartij nogal wat kritiek opleverde, een wegenwachtmotie aldus van Drenth (NEZ).

Raadslid Pouwels vroeg het plan terug te trekken en vooral te leren van wat er nu mis was gegaan. Van Norel (CDA) liet weten dat krachtige dorpen bestaan met goede participatie en daar was het hier misgegaan. Rodenburg (SP) had moeite met alle verschillende benamingen die er waren nog meer onduidelijkheid schepte. Met een motie, die uiteindelijk werd verworpen, wilde ze het tijdelijk afwijken van bestemmingsplan als mandaat afnemen van de wethouder.

Luijt (D66) benadrukte dat ze voor goede scholen is maar wat hier was gebeurd qua participatie toch echt veel beter kon. Van Drenth (NEZ) vond het niet passen bij het zorgvuldigheidsbeginsel passen van de wet algemeen bestuursrecht. Lelieënhof was net persé tegen de locatie maar vond dat er eerst een concreet voorstel moest komen.

Wethouder Zijlstra is duidelijk, het plan wordt in zijn geheel teruggetrokken en hij biedt zijn excuus aan voor de manier waarop dit proces is verlopen. Voor hem is het vooral belangrijk dat er eerst onderzocht gaat worden waar de permanente schoollocaties gaat komen en dan pas een besluit komt over eventueel tijdelijke school. Hierbij laat hij weten dat hij de inwoners van de wijk Zuidplas, de scholen en andere participanten mee zal laten doen. Een aangepast plan zal aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Advertentie