8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Zuidplas wil toekomst Voedselbank in gemeente niet garanderen

De gemeente Zuidplas wil toekomst van de voedselbank in haar gemeente niet garanderen. Die conclusie kan worden getrokken aan de hand van de antwoorden op schriftelijke vragen van de SP in de gemeenteraad. De partij maakt zich zorgen omdat de voedselbank van Rotterdam gaat eind 2023 stoppen met de Voedselbank in haar huidige vorm. De organisatie gaat van Krat naar Supermarkt en daarmee stopt het voor inwoners van Nieuwerkerk, Zevenhuizen en Moerkapelle en worden uitgedeeld door Zuidplas Helpt

Het college is op de hoogte van de wijzigingen bij de Voedselbank Rotterdam. Wij zijn hier door Stichting Zuidplas Helpt begin februari van op de hoogte gesteld. Stichting Zuidplas Helpt organiseert de uitgifte van voedselpakketten die door de Voedselbank Rotterdam worden geleverd. De Voedselbank Rotterdam en Stichting Zuidplas Helpt staan organisatorisch en financieel los van de
gemeente Zuidplas. Stichting Zuidplas Helpt is aan het verkennen op welke wijze het uitdelen van voedselpakketten kan blijven bestaan voor de drie betrokken dorpen. Het college is hierover met de stichting in gesprek om te zien of en op welke manier de gemeente hieraan kan bijdragen
” valt in de beantwoording terug te lezen. De SP heeft ook gevraagd waarom de raad niet is geïnformeerd en uit de antwoorden blijkt dat wethouder Schuurman het nog niet nodig heeft gevonden : ‘ Tot op heden heeft het college de raad hierover nog niet geïnformeerd, dit zal het college doen als er zicht is op een oplossing‘.

Elke vorm van verantwoordelijkheid lijkt de gemeente van zich af te duwen. B&W is het met de SP eens dat iedereen die ondersteuning nodig heeft deze ook zou moeten krijgen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Er wordt nadrukkelijk gewezen naar het Rijk en zijn de huidige maatregelen volgens het college voldoende : “Het is echter wel de vraag wie daar voor verantwoordelijk is. In algemene zin is het bieden van bestaanszekerheid een taak van de Rijksoverheid. De gemeente dient daarbij een vangnet te organiseren voor inwoners waarvoor de regels vanuit de Rijksoverheid geen oplossing bieden. Het armoedebeleid van de gemeente Zuidplas biedt dat vangnet“.

De gemeente is inmiddels wel met Zuidplas Helpt aan het kijken maar wil, zo blijkt uit de reactie, zelf hiervoor niet het initiatief nemen. De bal blijft volgens B&W vooralsnog liggen bij Zuidplas Helpt en zijn er wel gesprekken over. . Het college is sinds februari hierover met de Stichting Zuidplas Helpt in gesprek. Daarbij wordt ook gekeken in welke mate de gemeente een (financiële) bijdrage levert als één van de financieringsbronnen om het uitdelen van voedselpakketten mogelijk te blijven maken. Dit zal meegenomen worden in het nieuwe beleidskader armoede en schulden dat in het najaar in de gemeenteraad besproken wordt.

Raadslid Rodenburg vroeg of Zuidplas kan garanderen dat er een voedselbank voorziening is opgestart voordat de voorziening vanuit Rotterdam stopt? Daar wil het college van B&W niet zijn handen aan branden is terug te lezen in de antwoorden :”Nee, deze garantie kan het college niet geven omdat deze taak vooralsnog uitgevoerd wordt door een particuliere stichting. Daarnaast betekent het garanderen van een voedselbankvoorziening ook dat er financiën beschikbaar moeten zijn. Deze zijn niet beschikbaar in de huidige begroting en de raad gaat over het beschikbaar stellen van de middelen voor een dergelijke voorziening“.

Zuidplas Helpt zorgt voor de uitdeling van de voedselbank pakketten in Moerkapelle, Zevenhuizen en Nieuwerkerk terwijk inwoners van Moordrecht deze krijgen via de Voedselbank in Gouda. Deze laatste organisatie heeft nog geen wijziging aangekondigd. De Boodschappenkast vangt mensen op die in armoede leven maar niet bij de voedselbank terecht kunnen door de regels die daar worden gehanteerd.

Advertentie