8.5 C
New York
woensdag 19 juni 2024

Sterke toename meldingen Rotterdam The Hague Airport -BTV schrikt zich rot

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft afgelopen week het Jaarrapport 2022: Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gepubliceerd. Het rapport laat zien dat het aantal meldingen flink is toegenomen, terwijl het aantal vliegtuigbewegingen licht is gedaald. RTHA is zich bewust van de ervaren hinder door omwonenden van de luchthaven en zet zich in om de hinder te beperken. Dat laat de luchthaven in een persbericht weten.

Ongunstige spreiding als gevolg van Covid-19 leidt tot drukke zomer en meer meldingen in 2022 Ten opzichte van gebruiksjaar 2019, het laatste normale jaar voor corona, is het commercieel verkeer in 2022 afgenomen met 3%. Het aantal meldingen van geluidsoverlast is toegenomen met 60%. In
gebruiksjaar 2022, wat loopt van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022 waren, als gevolg van corona, een groot aantal niet-gebruikte slots vanuit het winterseizoen overgeheveld naar het zomerseizoen.

Hierdoor was er een grotere piek dan gebruikelijk in de zomermaanden. Aangezien corona in het winterseizoen ‘22/’23 geen rol meer speelde, zijn de vliegtuigbewegingen in 2023 meer verspreid over het jaar en zijn er minder niet-gebruikte slots. Dit jaar zal er dan ook een regulier zomerseizoen plaatsvinden.

Rekenfout in DCMR rapport

Opvallend is dat Gouwe IJssel Nieuws een een nogal forse rekenfout tegenkomt in de berekeningen ten opzichte van eerdere jaren in het DCMR rapport. In de jaartotalen blijken ineens 507 vluchten van de grote luchtvaart te ontbreken die wel in de andere tabel staat en daarmee is er geen lichte daling maar is het aantal vliegbewegingen nagenoeg gelijk aan het jaar 2019 voor de corona. De kleine luchtvaart is wel fors gestegen ten opzichte van 2019.

Klein deel van de melders verantwoordelijk voor groot deel van de meldingen

In gebruiksjaar 2022 waren er 2.465 melders ten opzichte van de circa 2 miljoen passagiers die via
Rotterdam The Hague Airport gereisd hebben in diezelfde periode. Daarnaast dient een grote groep
melders een relatief laag aantal meldingen in en zijn 49 huishoudens (2%) verantwoordelijk voor eer dan de helft (50.000) van de meldingen.

In Zevenhuizen en Moordrecht blijken per woonplaats 2 huishoudens verantwoordelijk te zijn voor het grootste deel van de meldingen aldus het DCMR rapport. In Zevenhuizen is het aantal klachten gegroeid van 541 naar 4792 en in Moordrecht van 1189 naar 3051. In Nieuwerkerk aan den IJssel bleef het aantal meldingen nagenoeg gelijk, van 1562 naar 1584 meldingen.

Waddinxveen en Moerkapelle zijn opgenomen in de categorie overige woonplaatsen. Volgens de kaart zijn er geen meldingen uit Moerkapelle, Waddinxveen kent wel een aantal klagers maar lijkt op de kaart slechts een handvol. Rotterdam Nesselande kent veel meer klagers. Dit komt omdat vliegtuigen die opstijgen afwijken van de voorgestelde vertrekroute. Die snijden de bocht af en komen over Nesselande en Nieuwerkerk.

BTV schrikt zich rot

De vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast(BTV) is zich rot geschrokken. Voorzitter Alfred Blokhuizen laat in een persbericht als reactie op de cijfers weten: “We dachten dat 2022 al zo enorm was. We hadden nog nooit zulke cijfers gezien. De mensen in de wijken rond het vliegveld krijgen het steeds zwaarder te verduren.”

Hinderbeperking

Al jaren is BTV in gesprek  met het Rotterdamse vliegveld over hinderbeperkende maatregelen. Daarvan komt, zo blijkt uit het aantal overlastmeldingen, helemaal niets terecht. We kunnen langzamerhand vaststellen dat  hoe langer we over hinderbeperking spreken, des te meer overlast de mensen ervaren in de wijken. Volgens de BTV blijkt de RTHA geen effectieve maatregelen te nemen tegen de overlast. Er is jaar na jaar sprake van meer overlast, niet minder. 

Luchtvervuiling

In het persbericht verwijst de BTV naar een kortgeleden verscheen rapport over fijnstof in de omgeving van Schiebroek. Daaruit blijkt dat er momenten zijn waarop 35 procent van alle fijnstof afkomstig is van het vliegveld, nota bene gemeten op een kilometer afstand van de startbaan. Voordat zo’n piek verdwenen is, is een kwartier verstreken. In het rapport wordt dat platgeslagen tot een gemiddelde van 8 procent per jaar. Dat lijkt weinig, maar is enorm gezien de verhouding tussen autoverkeer (230.000 per dag) en stijgend vliegverkeer (70 per dag) legt de BTV uit.

Draagvlak

Volgens de BTV wordt na de enorme toename van ervaren overlast steeds duidelijker dat het draagvlak voor het vliegveld in een hoog tempo is verdwenen. De politiek dient zich dit aan te trekken, in het belang van de volksgezondheid en het welzijn van de tienduizenden mensen in de directe omgeving van het vliegveld. Volgens de BTV moet daarom het vliegveld krimpen. De politiek doet er goed aan een plan als Rotterdam Central Park serieus te onderzoeken. In dit plan sluit het vliegveld, blijft er ruimte voor de trauma- en politiehelikopters en verrijst op het terrein van het huidige vliegveld een groene woonwijk met plaats voor maximaal 10.000 woningen.

Advertentie