8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Samenwerkingsovereenkomst klimaatadaptatie Middengebied getekend

Op 1 juni 2023 hebben de Provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Schieland en
Krimpenerwaard en de gemeente Zuidplas hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst waarin staat vastgesteld hoe ze samen gaan werken aan het realiseren van een toekomstbestendige ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder.

Wethouder Jan Willem Schuurman: “Het klimaatdorp van de 21ste eeuw realiseren we alleen als we samen de schouders eronder zetten. Ik ben dan ook ontzettend blij met deze overeenkomst waarin we de gezamenlijke ambitie en inspanning bekrachtigen.”

Hét klimaatdorp van de 21e eeuw

De ontwikkeling van het Middengebied is een transformatie van de polder naar een toekomstbestendig woon-, werk- en leefgebied. Het gebied wordt klimaatadaptief en veilig ontwikkeld en woningen worden circulair en zo mogelijk biobased gebouwd. Om dit te realiseren is een constructieve samenwerking tussen de drie partijen noodzakelijk.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is expert op het gebied van water en
bodem en draagt de verantwoordelijkheid voor het ‘watersysteem’ in het gebied. Dze organisatie zet zich in voor droge voeten en schoon en voldoende water. Daarmee vormt het waterschap een belangrijke partner voor de gemeente Zuidplas, die initiatiefnemer is van de opgave.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen: “De diepe polder waar ontwikkeld wordt, brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Zo is het gebied erg gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering en kwel, wat invloed heeft op hoe daar gebouwd kan en moet worden. Daarom hebben we de gezamenlijke ambities om een ‘klimaatdorp’ te realiseren; een dorp dat voorbereid is op de toekomstige effecten van de klimaatveranderingen. De noodzaak hiervan wordt door alle nieuwsberichten telkens weer duidelijk. Door het gebied te ontwikkelen met oog voor de toekomst, wordt afwenteling naar volgende generaties of naar andere gebieden voorkomen.”

Eerder ondertekende de Provincie Zuid-Holland al de bestuurlijke overeenkomst ten behoeve van deze ontwikkeling waarin is vastgelegd dat de gemeente het Middengebied ontwikkelt conform het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Met het ondertekenen van deze Samenwerkingsovereenkomst zet de provincie onder andere haar kennis en netwerk in om de gezamenlijke doelen voor klimaatadaptatie te realiseren. Gedeputeerde Anne Koning: “In het Middengebied van de Zuidplaspolder kunnen we laten zien hoe in Zuid-Holland toekomstbestendig gebouwd kan worden voor iedereen. Dat gaat niet vanzelf en daarom draagt de provincie graag bij aan deze samenwerking.”

Voor meer informatie over de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder kan men kijken op www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder

Advertentie