8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Zuidplas wil bomenkap midden in broedseizoen doorzetten

De gemeente Zuidplas wil de kap van 17 knotwilgen langs het Kleuterpad in Nieuwerkerk aan den IJssel doorzetten. De kap is gepland midden in het broedseizoen. Hierdoor dreigt de gemeente de wet Natuurbeheer te overtreden. In het gebied zitten verschillende vogels waaronder een nest van een Waterhoen. Door de aanwezigheid van het nest zijn de werkzaamheden afgelopen week uitgesteld. Het nest is pas opgemerkt na melding van een inwoner.

De gemeente heeft de afgelopen week een ecoloog extra advies gevraagd en onderzoek laten doen na melding van de aanwezigheid van het nest. Bij eerder onderzoek op de locatie was het nest niet opgemerkt. Op basis van de wet natuurbescherming mogen nesten en broedsels van vogels niet verstoord worden. Het is de bedoeling volgens de wet om snoei en kapwerkzaamheden buiten dit seizoen uit te voeren.

Rond de discussie over het IJsselpark heeft de gemeente op een rij laten zetten wat de regels zijn volgens de wet natuurbeheer. Hierin staat dat er een afstand van 20 meter tot het nest in acht moet worden genomen en dat het kappen van groen buiten het broedseizoen moet plaatsvinden.

De gemeente zegt dit weekend in een e-mail aan twee inwoners dat afgelopen vrijdagmiddag nog maar één waterhoen is aangetroffen zonder jong. Vrijdagavond is het enige overgebleven jong echter nog gezien in de directe omgeving van het Kleuterpad. Vier andere jongen zijn inmiddels verdwenen. De kans bestaat dat dit gebeurd is doordat de gemeente maaiwerkzaamheden heeft laten uitvoeren waardoor de beschutting voor de jongen veel minder is geworden.

Volgens de gemeente is de kap van de bomen nodig om de beschoeiing langs het Kleuterpad te vervangen. Volgens de gemeente zouden de bomen onder andere scheef en los staan. In werkelijkheid is dit niet waar, zo is (nog) te zien, en staan de wilgen juist opmerkelijk recht en stevig in de kant. De werkelijke reden van de kap wordt niet op de gemeentelijke website vermeld en moet meer gezocht worden in het gemak voor de gekozen aannemer. Die stelt volgens de gemeente minimaal 75 centimeter ruimte nodig te hebben om de beschoeiing te vervangen. Het werk is gegund aan een groot wegenbouw bedrijf. Lokale bedrijven met kennis van zaken in de lokale omgeving zijn niet gevraagd.

De gemeente zegt dat de te kappen knotwilgen vervangen worden door nieuwe knotwilgen. Dit kan echter pas op z’n vroegst begin volgend jaar gedaan worden. Daarnaast duurt het jaren voordat er weer een vergelijkbare situatie ontstaat.

Nest waterhoen
Het nest van de Waterhoen langs het Kleuterpad vlak na het uitkomen van de eieren begin juni.
Advertentie