8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Kappen knotwilgen langs Kleuterpad Nieuwerkerk stilgelegd

Maandagochtend vroeg is gestart met de kap van 17 knotwilgen langs het Kleuterpad in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na een klacht van een bewoner zijn de werkzaamheden door de gemeente stilgelegd. De bewoner had de gemeente voor het weekend gewaarschuwd dat de werkzaamheden niet passend zijn in het broedseizoen. Hij heeft de politie aangegeven dat hij aangifte wil doen.

Werkzaamheden

De gemeente wil het fietspad verbreden en de beschoeiing vervangen. De beschoeiing is een houten constructie die voorkomt dat de oever wegzakt in het water. Om de beschoeiing te kunnen vervangen moeten 17 wilgen worden gekapt. Dat is volgens de website van de gemeente nodig omdat de wilgen te veel naar het water overhellen en weinig houvast hebben in de grond.

Verontruste bewoner

Een verontruste bewoner betwijfelt de noodzaak van de kap en wijst er op dat deze werkzaamheden niet zomaar in het broedseizoen mogen worden uitgevoerd. Hij wees de gemeente er eind vorige week op dat er ter plaatse een nest is waar een waterhoen met jongen op zat. De gemeente had hem beloofd dat er maandag eerst nog een ecoloog de situatie zou beoordelen. Leo Loch van de milieuvereniging Zuidplas geeft aan onvoldoende informatie te hebben om over deze casus een mening te geven. “Het verbeteren van de verkeersveiligheid is belangrijk. Voor het kappen van bomen moeten er echter duidelijke redenen zijn”. Hij geeft aan die redenen nu nog niet te zien.

Kap stil gelegd

De kap van de wilgen is gisterenochtend echter wel van start gegaan. De bewoner heeft bij de gemeente zijn beklag gedaan, waarna de werkzaamheden door de gemeente zijn stilgelegd. Toen waren er al zeven bomen gekapt. Ook de politie kwam kijken. De bewoner heeft de politie aangegeven dat hij aangifte wil doen van het onrechtmatig kappen van de wilgen.

Andere oorzaak

Uit navraag bij de gemeente Zuidplas blijkt dat er een andere reden is om de knotwilgen te kappen dan op de eigen website staat. “De wortels zijn zodanig vergroeid met de houten beschoeiing dat het niet mogelijk is deze te vervangen zonder de bomen te verwijderen”, aldus de woordvoerster van de gemeente. Zuidplas heeft gekeken of er mogelijkheden zijn om de kap te voorkomen, zoals natuurvriendelijke oevers of door een nieuwe beschoeiing voor de oude te plaatsen. Dit bleek hier niet mogelijk vanwege gebrek aan ruimte of vermindering van de waterberging.

Geen verstoring

De woordvoerster geeft aan dat er geen aanleiding was om niet te starten met de werkzaamheden. “Dat is in het broedseizoen toegestaan, mits er extra geschouwd wordt op locatie door ecologen. We hebben om die reden de afgelopen periode meerdere acties en controles laten uitvoeren door onafhankelijke ecologen”. De laatste controle vond gisteren plaats. De ecoloog heeft aangegeven dat de jonge waterhoen zelfstandig genoeg lijkt om niet meer verstoord te worden. Ook de jongen van de koolmezen zijn inmiddels uitgevlogen en benutten ook andere bomen om eten te zoeken. Hij heeft de conclusie getrokken dat er geen sprake meer is van broedende vogels. De woordvoerster zal hierover op korte termijn contact opnemen met de bewoner.

Geen vertrouwen

Als reactie hierop geeft de bewoner aan geen vertrouwen meer te hebben in de gemeente en haar plannen. “Iedereen kan zien dat die bomen niet scheef of los staan”. Hij heeft wel een idee om de nieuwe beschoeiing voor de oude te plaatsen en zo de bomen te behouden. “Dat is 5 vierkante meter minder waterberging, die samen met het Hoogheemraadschap, in de directe omgeving echt wel te compenseren is”. Hij hoopt dat de gemeente contact op gaat nemen met de natuurspecialisten van de provincie en de communicatie verbetert. “Dan komen we met z’n allen een stuk verder”.

 

 

 

Advertentie