8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Water vanuit de Lek naar de Hollandsche IJssel tegen verzilting

Om te kunnen blijven zorgen voor voldoende zoetwater in het werkgebied van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, voert het waterschap nu water vanuit de Lek via de Krimpenerwaard naar de Hollandsche IJssel. Dit vindt plaats omdat de Hollandsche IJssel dreigt te verzilten.

Verzilting betekent dat het water steeds iets zouter wordt door een tekort aan neerslag (ook in de landen om ons heen) en een lage rivierafvoer. Door minder tegendruk van de rivier kan zoutwater vanuit de Noordzee verder de Hollandsche IJssel instromen. Dat het af en toe regent, is lang niet voldoende om de verzilting vanuit zee tegen te gaan.

Route door de Krimpenerwaard

Deze route voor zoetwater vanuit de Lek bij Bergambacht via de Krimpenerwaard naar de Hollandsche IJssel bij gemaal Verdoold in Goudarak, noemt men de Doorvoer Krimpenerwaard (DKW). Vanwege de veranderingen in het klimaat is het nodig om op termijn deze route meer robuust en toekomstbestendig te maken. Met het project Robuuste Doorvoerroute Krimpenerwaard (RDKW) werken de waterschap aan voldoende zoetwater in de regio.

Advertentie