8.5 C
New York
maandag 22 april 2024

Nieuwe corona vaccinatieronde 4 oktober van start in regio Hollands Midden

Hecht GGD Hollands Midden start woensdag 4 oktober 2023 met de nieuwe vaccinatieronde tegen corona. 60-plussers, volwassenen die een griepprikuitnodiging krijgen en zorgmedewerkers, hebben tot eind december 2023 de tijd de coronaprik te halen. Voor deze vaccinatieronde wordt een aangepast vaccin gebruikt dat de best beschikbare bescherming biedt tegen huidige varianten van het coronavirus. In afwachting van de start van de nieuwe vaccinatieronde, stoppen we van 16 september tot en met 3 oktober tijdelijk met vaccineren tegen corona.

Vanaf woensdag 4 oktober kan iedereen die daarvoor in aanmerking komt, op afspraak een coronavaccinatie halen op onze vaste vaccinatielocaties in Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden. Deze locaties zijn tot nader bericht geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Begin november openen we ook een beperkt aantal tijdelijke priklocaties in de regio waar je zonder afspraak kunt binnenlopen voor een coronaprik. Op www.ggdhm.nl/priklocaties-corona staat altijd het meest actuele overzicht van onze priklocaties en openingstijden.

Risicogroepen en zorgmedewerkers

Met de coronaprik wordt de bescherming tegen het coronavirus weer op peil gebracht en de druk op de zorg verminderd. Dat is belangrijk omdat het coronavirus nog steeds rond gaat en kan opleven, juist in het najaar en de winter. Voor de nieuwe vaccinatieronde komen mensen in aanmerking die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus:

Iedereen vanaf 60 jaar.
Mensen tussen de 18 en 59 jaar die een uitnodiging krijgen voor de griepprik.
Daarnaast:

Zorgmedewerkers met direct patiënt-/cliëntcontact, ter bescherming van de mensen met een kwetsbare gezondheid voor wie zij zorgen.
De volgende groepen kunnen de coronaprik het hele jaar door krijgen:

Kinderen en volwassenen uit medisch hoog risicogroepen, bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis. Zij kunnen de coronaprik krijgen op verwijzing van hun arts.
Zwangere vrouwen. Een coronaprik beschermt de moeder tegen ernstige ziekte door corona en verkleint het risico op vroeggeboorte.

Maatwerk

Een coronaprik is niet voor iedereen nodig. Gezonde mensen onder de 60 jaar hebben nu maar een kleine kans om ernstig ziek te worden van corona. Bijna iedereen is namelijk al beschermd tegen corona. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte besmetting of een combinatie. In individuele gevallen is wel maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld voor mensen die een gezinslid hebben met een kwetsbare gezondheid.

Geen uitnodiging? Kom in actie!

Alleen mensen van 60 jaar en ouder krijgen vanaf 19 september stapsgewijs een persoonlijke uitnodigingsbrief per post. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die een griepprik krijgen aangeboden, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf 16 oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via:

  • www.planjeprik.nl of
  • 0800 – 7070

Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor deze nieuwe vaccinatieronde zijn in volle gang en verlopen voorspoedig. De personele bezetting is rond. Onder hen veel medewerkers die al eerder bij de GGD werkten en zich nu opnieuw willen inzetten. De medewerkers volgen nu de benodigde training om hun kennis en vaardigheden op peil te brengen voor de nieuwe vaccinatieronde. Hecht GGD Hollands Midden is 4 oktober klaar om alle mensen die in aanmerking komen en de coronaprik willen, binnen drie maanden te kunnen vaccineren.

Meer informatie

Kijk op www.mijnvraagovercorona.nl voor antwoorden op vragen over de corona najaarscampagne of neem contact op met de corona advieslijn van Hecht GGD Holland Midden via 088 – 308 37 28 of vragenovercorona@ggdhm.nl.

Advertentie