8.5 C
New York
woensdag 19 juni 2024

Psalmzangavond noodhulp aan vluchtelingen in Myanmar

Werkgroep Moerkapelle e.o. van stichting Bonisa organiseert op zaterdag 23 september 2023 een Psalmzangavond ten bate van noodhulp aan vluchtelingen in Myanmar. Deze zal gehouden worden in de Gereformeerde Gemeente Moerkapelle aan de Kerkstraat 14. Aanvang van het concert is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Ds. H. Brons, plaatselijke predikant, hoopt de opening te verzorgen.

Thema “gebed om redding”

Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de Psalmberijming 1773 is ontstaan. In vele kerken wordt hier al eeuwen uit gezongen tijdens kerkdiensten en andere bijeenkomsten. Deze avond zullen er verschillende psalmen gezongen worden uit deze berijming. De psalmen zijn gekozen rond het thema “gebed om redding”

De Urkse musicus Jaap Kramer hoopt deze avond het nieuwe Edskes orgel. Dit orgel is sinds 15 mei 2020 in gebruik genomen. Naast de samenzang, hoopt organist Jaap Kramer twee improvisaties te spelen over de liederen Blijf bij mij Heer en Alle roem is uitgesloten.

Het kinderkoor Hosanna uit Benthuizen hopen ook een aantal psalmen te zingen tijdens deze avond. Het kinderkoor staat o.l.v. dirigent Mark de Jong.

Bert-Jan Ruissen spreekt over situatie Myanmar

Tijdens deze avond hoopt EU-parlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) te spreken over de situatie in Myanmar. Al meerdere malen heeft hij aandacht gevraagd voor de minderheden in Myanmar die geteisterd wordt door een burgeroorlog. Vluchtelingen die op vuilnisbelten moeten leven. Stichting Bonisa doet hier noodhulp aan de vluchtelingen en ondersteunt hulp aan weeskinderen.

Collecte zal er gehouden worden tijdens deze avond waar jaarlijks ca. € 36.000 voor nodig is. Mocht u geen contant hebben, in het programmaboekje staat ook een QRcode. U kunt dan via de bank een gift geven.

Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken in de Grote Zaal van de kerk. Ook kunt u o.a. kaarten, Chinese thee en andere producten kopen ter ondersteuning van het werk door stichting Bonisa.

Advertentie