8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

NEZ uit grote zorgen over mogelijke asbest in Posthuis Moordrecht

Als een nieuwe bladzijde in het grote boek over het Posthuis in Moordrecht, heeft het CDA het voormalige restaurant en slijterij aan de Dorpsstraat weer op de politieke agenda gezet en vragen aan de wethouder gesteld. Tijdens de commissie Ruimtelijke Plannen liet NEZ weten zich zorgen te maken over de asbest in het pand. Wethouder Schuurman was niet op de hoogte hiervan en moet dit navragen.

Het CDA had in maart schriftelijke vagen gesteld en wilde meer weten over de voortgang. Raadslid Pien Meppelink vroeg de wethouder om alle mogelijke scenarios te schetsen die mogelijk zijn. Daarnaast wil ze weten hoe het nu zit met de ontwikkelingen en of de gemeente de website wil bijhouden. Voor het CDA is het belangrijk dat er wel een 0-meting komt voor de gebreken en hoe dit wordt aangepakt.

Raadslid van Drenth (NEZ) had van zijn partijgenoot en Moordrechtenaar Willem de Jong vernomen dat deze met de brandweer van Moordrecht had gesproken over de vraag wat er gebeurd als er brand in het Posthuis uitbreekt. Volgens de Jong heeft de brandweer verteld dat ze onder geen beding het pand gaan betreden omdat het dan gevaarlijk is. Wel zijn er bij de brandweer grote zorgen dat het pand vol asbest zit en dat bij brand direct omwonenden hoogstwaarschijnlijk moeten worden geëvacueerd en bedrijven in de buurt gesloten moeten blijven.

Ruitenberg (PvdA/GroenLinks) vroeg de wethouder wat hij bij ingebreke blijven kan doen met bijvoorbeeld afzetten en een last onder dwangsom.

Wethouder Schuurman gaf aan dat er gesprekken zijn met de ontwikkelaar zowel met ambtenaren als met hem als bestuurder maar er geen ontwikkeling op dit moment is. De gemeente is aan het onderzoeken of er een andere ontwikkeling is die bij gezamenlijke ontwikkeling de verliezen van de ontwikkeling van het Posthuis kunnen dekken. Volgens hem worden alle meldingen door de ODMH vastgelegd en wordt dit steeds met de eigenaar overlegd. De vraag over de nulmeting liet de wethouder onbeantwoord.

Schuurman zegde wel toe dat er een informatienota komt waarin de drie scenario’s uitgewerkt worden met de voor en tegen standpunten:

  1. Ontwikkeling van Posthuis in combinatie met een ander project om zo de verliezen te compeseren
  2. Ontwikkeling met wat ruimere kaders zoals bijvoorbeeld een lossere parkeernorm
  3. Overname van het pand van de eigenaar

Dit laatste had zeker voor het college van B&W geen voorkeur en de wethouder zou hier in de informatienota nog op terugkomen.

Schuurman was niet op de hoogte dat er asbest in het pand zou zitten en zou dat na laten vragen bij de ODMH, de wethouder leek de zorgen van NEZ niet te delen.

Op de vraag van PvdA/GroenLinks benadrukte hij dat de drempel om als gemeente in te grijpen bij privaat bezit erg hoog ligt. Hij wees naar het voorbeeld van de Turfmarktkerk in Gouda (gesloopt door gemeente Gouda) waar de rechter achteraf de gemeente op de vingers tikte.

Lees hier het volledige dossier van het Posthuis op Gouwe IJssel Nieuws

Advertentie