8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Medewerker Zuidplas op staande voet ontslagen na stelen fietszadel

Vorige week heeft de kantonrechter in Gouda geoordeeld dat de gemeente Zuidplas het recht had een werknemer op staande voet te ontslaan voor de diefstal van een fietszadel. 

Fietszadel

De ontslagen man was medewerker beheer en onderhoud bij de gemeente Zuidplas. Op 5 mei 2023 heeft hij uit het opslaghok van het afvalbrengstation in Nieuwerkerk aan den IJssel een fietszadel meegenomen. Aan de rechter vertelde hij dat het zadel van zijn fiets kapot was gegaan. Hij heeft daarom een fietszadel van één van de in het hok geplaatste fietsen gehaald en meegenomen. Hij dacht dat de in het opslaghok geplaatste fietsen zouden worden afgevoerd en dat hij het fietszadel daarom mee kon nemen. Hij ontkende dat hij de deur van het hok had geforceerd. 

Ontslagen

Vier dagen later heeft de gemeente Zuidplas hem ontslagen. Na meer dan twaalf jaar trouwe dienst stortte alles wat hij had opgebouwd in enkele minuten in elkaar. Hij wilde zijn ontslag niet accepteren en verscheen daarna weer op het werk. Daar werd hij weer naar huis gestuurd. De man gaf voor de rechter aan dat door verschillende collega’s regelmatig diverse voorwerpen, zoals pennen, oude zadels en dergelijke werden meegenomen voor privé gebruik. Zij zijn hierop door Gemeente Zuidplas nooit aangesproken. Zijn clustermanager zou eerder aan hem hebben verzocht de lampjes van zijn (privé)auto te vervangen met lampjes uit het magazijn van Gemeente Zuidplas. Hij vindt dat een officiële waarschuwing voldoende was geweest. 

Opslaghok

Volgens de gemeente Zuidplas hebben alleen de medewerkers van het team Openbare Orde en Veiligheid, de veiligheidsadviseurs en de handhavers toegang tot het opslaghok. De ruimte is sinds begin 2023 afgesloten met een ketting, een discusslot en een penslot en van camerabeveiliging is voorzien. Dat gebeurde omdat er sinds anderhalf jaar herhaaldelijk zaken uit die ruimte zijn ontvreemd. De gemeente stelde dat de ruimte ook op 5 mei 2023 was afgesloten. De medewerker zou zich door een kier in het hek naar binnen hebben gewurmd. De gemeente vindt dat het alleen geven van een waarschuwing niet voldoende is. Dat is niet het juiste signaal naar naar de rest van de organisatie.

Rechter op lokatie gekeken

Omdat de medewerker en de gemeente het niet eens zijn of de medewerker de toegang tot het hok zou hebben geforceerd, is de rechter ter plekke wezen kijken. Ook heeft hij camerabeelden gezien. De rechter geeft daarover aan: “Op de zojuist bedoelde camerabeelden is te zien dat de medewerker, alvorens het opslaghok te betreden, bij herhaling met kracht de schuifdeur naar binnen duwt, de deur hierna zo ver als mogelijk opentrekt en het opslaghok via de aldus ontstane kier (van circa 30-50 cm) zijdelings betreedt. Het naar binnen duwen van de deur zou niet nodig zijn geweest indien de deur niet met het slot en de ijzeren pen zou zijn afgesloten. Gebleken is immers dat de deur in dat geval moeiteloos is open te schuiven, waarna het hok op de normale wijze kan worden betreden”. De rechter vindt het voldoende aannemelijk dat het opslaghok wel was afgesloten. De medewerker heeft het hok volgens hem betreden na het forceren van de schuifdeur. De rechter bevestigde daarmee de feiten die Gemeente Zuidplas aan het ontslag op staande voet ten grondslag heeft gelegd.

Vertrouwen beschaamd

De rechter oordeelde verder dat  de medewerker het vertrouwen van de gemeente heeft beschaamd. Het feit dat de waarde van het door hem gestolen zadel waarschijnlijk niet hoog zal zijn, maakt dit niet anders. “Gelet op de ernst van dat feit, heeft Gemeente Zuidplas niet behoeven te volstaan met het geven van een officiële waarschuwing. Bij de afweging van haar besluit om hem op staande voet te ontslaan, heeft zij mede in aanmerking mogen nemen dat zij met het ontslag van de medewerker aan haar werknemers een duidelijk signaal heeft gegeven dat zij dit soort integriteitsschendingen niet tolereert en daar terecht scherp op reageert”. 

Wel helft transitievergoeding

De rechter kende de man nog wel de helft van de gebruikelijke transitievergoeding van €14.015,44 toe. De wet geeft de mogelijkheid een deel van de transitievergoeding wel toe te kennen vanuit redelijkheid en billijkheid. Dat vond de rechter in dit geval toepasselijk, omdat de man geen eerdere integriteitsschendingen had begaan en het fietszadel van beperkte waarde was. Gemeente Zuidplas heeft van het wegnemen van het fietszadel bij de politie aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft die zaak inmiddels geseponeerd.

Advertentie