8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

ChristenUnie/SGP Zuidplas: Behoefte aan appartementen voor jongeren en ouderen op oude schoollocaties

De fractie van ChristenUnie/SGP heeft wederom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de ‘oude’ schoollocaties in Moerkapelle. Al diverse keren heeft de fractie ChristenUnie/SGP aandacht gevraagd voor een snelle ontwikkeling van de oude schoollocaties in Moerkapelle.

Raadslid Willem-Jan Verdoes: “Al jaren vraagt ChristenUnie/SGP om een snelle realisatie van woningen voor onze inwoners op de oude school locatie van de Rehoboth en Keijzerschool. Hier is echt behoefte aan! Afgelopen jaren is het verhuurd aan inwoners van Moerkapelle. We begrepen nu dat zij het gebouw moeten verlaten en om die reden hebben we wederom vragen gesteld aan het college.”

ChristenUnie/SGP heeft de volgende vragen gesteld aan het college van burgmeester en wethouders:

1. Klopt het dat de huurders uit zowel de oude Rehobothschool als ook de oude IJP Keijzerschool moeten?
2. Indien dit inderdaad het geval is:
a. Per wanneer moeten de huurders eruit en wat is hier de reden van?
b. Wat gaat er met de panden gebeuren nadat de huurders weg zijn?
c. Hoe wordt na leegstand de brandveiligheid geborgd en eventuele overlast en criminaliteit voorkomen?
3. Wanneer komt het plan voor realisatie van appartementen op de oude schoollocatie(s) en worden deze nieuwbouwplannen nu versneld door de leegstand? Ook met het oog op de (sociale) veiligheid op beide locaties?

Verdoes: “We willen vaart maken met woningbouw voor ouderen en jongeren. Zeker nu het gebouw niet meer wordt verhuurd, zijn we bang voor verpaupering, hebben we zorgen over de brandveiligheid en willen we overlast en criminaliteit voorkomen. Onze oproep: realiseer snel woningen voor onze jongeren en ouderen!

Advertentie