8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

Historisch besluit Zuidplas: Raad stemt in met uitgangspunten Vijfde Dorp(video)

De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas heeft op 24 oktober ingetemd met de Nota van Uitgangspunten voor het middengebied van de Zuidplaspolder. Hierbij komt een nieuw Vijfde Dorp, twee nieuwe bedrijventerreinen en het Koning Willem I bos in de laagste polder van Nederland. Bij de stemming bleken de bezwaren bij veel partij toch niet de doorslag te hebben en stemden ChristenUnie/SGP, VVD, D66, Groep Pouwels, NEZ en het CDA voor. Alleen de SP bleef tegen, net als eerder bij het masterplan in 2021.

De volgende stap is het vaststellen van het bestemmingsplan welke ter inzage heeft gelegen en waarop al veel zienswijzen zijn ingediend. Het plan start met een voorlopige negatieve grondexploitatite van 6,8 miljoen maar dat is niets ten opzichte van het gehele plan, waarvan een raadslid eerder al liet weten dat het minimaal 750 miljoen euro gaat kosten. Met alle wijzigingen en kostenstijgingen gaat dit oplopen vermoedelijk naar 1 miljard euro.

Twee weken geleden waren er veel bezwaren nog vanuit de gemeenteraad tijdens een marathon zitting. Na ook nog een besloten overleg over de grondexploitatie was de planning op 24 oktober als een agendapunt te handelen. Toch bleek de VVD en het CDA de huid niet te duur willen verkopen en lieten in eerste termijn weten nog niet zeker te zijn in te stemmen.

“als we deze nota van uitgangspunten en daarna het bestemmingsplan goedkeuren, en als het amendement voor de evaluatie van het omgevingsplan wordt aangenomen, is het dan over vier jaar mogelijk om aanpassingen door te voeren op basis van de evaluatieresultaten? Of kunnen er financiële of andere obstakels zijn die veranderingen bemoeilijken of onmogelijk maken? ” vroeg CDA fractievoorzitter Benno de Ruiter zich af. Hij wil een gedegen advies van specialisten en vraagt uitstel van het besluit. Hiervoor krijgt hij niet de steun van de rest van de raad.

Van Wijnen (VVD) maakt zich nog steeds zorgen over het negatieve saldo bij de start van de grondexploitatie. Hij is, net als de Ruiter, voorstander van extern advies, inmiddels bleek hij wel van de gemeente accountant het advies te hebben dat niet alles is dichtgetimmerd.

Damen (PvdA/GroenLinks) had geen nieuwe punten behalve de oproep aan de coalitiepartijen om nader tot elkaar te komen. Hij sprak namens de verenigide oppositie partijen. De groep Pouwels wilde echter hier niet bij horen en had in tweede termijn alleen een opmerking over de financiele zaken.

Wethouder Schuurman sprak van een historisch besluit maar benadrukte dat niet alles in beton is gegoten. Er komt nog een beeldregieplan en het bestemmingsplan ligt ter inzage. Het college kan ook nog aan delen van het stedenbouwkundig casco veranderen zolang men binnen de kaders van de Nota van Uitgangspunten blijft. Hij legde uit dat het college er ook alles aan gaat doen om het tekort van de grondexploitatie te verkleinen.

Vervolgens volgt een schorsing van 5 kwartier waarbij alle partijen met elkaar steeds in overleg gaan en het college diverse kamers ingaan voor advies. Uiteindelijke oogst van deze lange schorsing is dat veel moties en amendementen worden aangenomen bij de stemmingen. Hierbij wordt het aantal goedkope koopwoningen van 2 naar 4% gebracht, meer aandacht voor het “visje” en meer bos. De parkeernorm komt ongeveer op 1,3 auto per woning.

Met de stemming stemt alleen de SP tegen, in een stemverklaring zegt Serena Baas-Rodenburg dat ze een slecht plan geprobeerd hebben iets minder slecht te maken.

Reacties na afloop

Advertentie