8.5 C
New York
zondag 10 december 2023

Mobiele vaccinatieteams op pad om mensen thuis te vaccineren tegen corona

Hecht GGD Hollands Midden heeft een mobiel vaccinatieteam die thuis langs komt om te vaccineren. Dat is voor mensen die niet zelf naar een vaccinatielocatie kunnen komen. Aanmelden voor thuisvaccinatie kan nog tot en met 8 december, maar doe het liever zo snel mogelijk.

Bedlegerig

Wie voor vaccinatie aan huis in aanmerking denkt te komen, kan bellen met 0800 – 2077. Of een mantelzorger vragen om dat te doen. Telefonisch wordt bepaald of een coronaprik thuis mogelijk is. “Mensen die bedlegerig zijn komen in aanmerking. Of mensen die niet mobiel genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen, ook niet met hulp van anderen”, verduidelijkt Margreet Bekedam, manager vaccineren bij Hecht GGD Hollands Midden. “Dat mensen zelf kunnen bellen voor thuisvaccinatie, is dit jaar nieuw en nog relatief onbekend merken we. Huisartsen kunnen overigens ook patiënten aanmelden. In tegenstelling tot vorige coronacampagnes, kunnen huisartsen niet meer zelf vaccineren. Het coronavaccin is voor hen niet meer verkrijgbaar.”

Bel zo snel mogelijk

“Bel zo snel mogelijk voor vaccinatie aan huis, wacht daar niet mee tot 8 december”, benadrukt Margreet. Eind december stoppen we met thuisvaccinatie en na aanmelding kan het een paar weken duren voor een afspraak kan worden ingepland. We organiseren het thuis vaccineren namelijk zo efficiënt mogelijk, door routes slim te plannen. Eén mobiel team kan dan meer mensen per dag vaccineren.”

Teamwerk

Arts Jurgen Woerdman en administrateur Bert Donnars vormen samen een mobiel vaccinatieteam. Ze werken al sinds de start van de coronacrisis bij Hecht GGD Hollands Midden en zijn helemaal op elkaar ingespeeld. De taakverdeling is duidelijk. Jurgen stelt met controlevragen vast of iemand gevaccineerd kan worden. Bert leidt de mensen af op het moment dat Jurgen de prik geeft. Bert: “Niemand vindt het leuk om een prik te krijgen, zo is het al gebeurd voor ze het weten.” Bert zorgt ook voor de administratie en schrijft het prikbewijs uit. Allebei maken ze een gezellig praatje met de mensen die ze bezoeken.

Beschikbaar

Sinds half oktober zijn twee mobiele vaccinatieteams van Hecht GGD Hollands Midden op pad om niet-mobiele thuiswonenden te vaccineren tegen corona. Ze hebben inmiddels ruim 500 mensen thuis gevaccineerd. Voor de komende weken staan ook al 500 mensen ingepland. Margreet: “Het is onze opdracht om het coronavaccin voor iedereen beschikbaar te maken. Thuisvaccinatie is voor niet-mobiele mensen een uitkomst. Want juist degenen die niet naar onze vaccinatielocaties kunnen komen, hebben die bescherming tegen corona vaak extra hard nodig.”

Dankbaar

Jurgen en Bert genieten van de huisbezoeken. Jurgen: “Het is heel bijzonder werk. Je weet nooit wat je achter een voordeur aantreft, maar je weet wel dat je komst er echt toe doet voor de mensen bij wie je langsgaat.” Bert: “Mensen zijn vaak zo dankbaar, bijna net zoals in de begindagen toen het coronavaccin er net was.”

Advertentie