8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Elke stem telt

23 November, de dag na de verkiezingen was de Parkzoomhal toneel van grote bedrijvigheid. Na de telling van de stemmen op partijniveau op de verkiezingsavond werden nu de voorkeursstemmen geteld. Tevens wordt van drie gelote partijen een controle telling gedaan.

Gekleurde hesjes

In de Parkzoomhal is het donderdag 23 november druk, het wemelt er van de mensen in gele, rode en blauwe hesjes. Zij hebben zich verzameld om de telling af te ronden van de verkiezingen van de dag ervoor. Velen van hen zijn die woensdag tot laat in de nacht bezig geweest met tellen op een van de 22 stembureaus in de gemeente Zuidplas. Doel van deze telling was om de stemverdeling op partijniveau te bepalen. Vanochtend echter zijn ze weer paraat want deze ochtend worden de voorkeursstemmen op de individuele politici geteld.

Stemmen tellen

Na een inleidend woord van burgemeester Weber wordt door middel van loting bepaald van welke drie lijsten een controletelling wordt gedaan. Daarna geeft de voorzitter van de verkiezingscommissie het startsein en kan het tellen beginnen. De grote dozen met stembiljetten worden naar de tafels met vrijwilligers gedragen. De enorme vellen papier liggen in grote stapels gereed om te worden geteld, dit gebeurt door teams van twee mensen waarbij een van beide de namen opleest en de ander deze noteert.

Tenslotte

Als alle formulieren geteld zijn en de totaaltellingen kloppen wordt de uitslag doorgegeven aan Den Haag. De tellers kunnen dan naar huis om uit te rusten van de afgelopen twee dagen. Maar in Den Haag moet de politiek met de uitslag aan de gang om er chocola van te maken. We wensen ze hierbij veel succes.

Advertentie