8.5 C
New York
woensdag 24 juli 2024

Van niet kloppende braille tot aan verscheurd stembiljet, zo verliepen de verkiezingen in Zuidplas

Maanden van voorbereidingen en honderden mensen die bij de verkiezingen moeten worden ingezet worden. de verkiezingen zijn altijd een uitdaging. Tot zover bekend zijn er geen grote problemen gemeld of bekend. Wel zijn er wat bezwaren gemeld maar over het algemeen zijn de verkiezingen goed verlopen.

Naast de bezwaren waren er meerdere keren een stempas of een kiezerspas meer of minder maar uiteindelijk verwaarloosbaar. Wel bleek er een aantal een misdruk te bevatten waardoor de QR code ontbrak en deze niet gescand worden. Ook waren er wat klachten over de check app voor de verkiezingen.

Een ander punt waar mensen de mist mee ingingen toen ze wilden gaan stemmen is de woonplaats waar deze was verstrekt. Een stempas is geldig in de gemeente van afgifte en niet in andere plaatsen. Dit kan alleen als de stempas is omgezet door de gemeente in een kiezerspas, dan is deze in alle gemeenten in Nederland geldig. Dit overkwam een inwoner vanuit Rotterdam die net was verhuisd naar de Meander en daar met zijn stempas van Rotterdam niet mocht stemmen. Bij een stembureau probeerde iemand het met een stempas van de waterschapsverkiezingen, helaas doorzag het stembureau het.

Wat ook wel eens terugkwam was dat er geen legitimatie of een handtekening ontbrak bij een volmacht. Ook was men niet altijd bekend dat een volmacht stem altijd met een gewone stem moet worden uitgebracht en niet apart op een ander tijdstip mag.

Hieronder een bloemlezing van de meest in het oog springende bezwaren van kiezers, waarnemers of van de leden van het stembureau. Deze worden meegenomen en zijn mogelijk leermomenten van het team verkiezingen van de gemeente Zuidplas. Over het algemeen kan wel worden gesteld dat het kleine incidenten zijn en wel aandacht behoeft voor de toegankelijkheid.

 • Nieuwerkerk Gemeentehuis 1 ; Brailletekens van bord voor stemmen zijn niet leesbaar als cijfers, ze geven letters weer, bijvoorbeeld 12 wordt gezien als AB.
 • Nieuwerkerk Comenius college : geen belletje bij deur en deuren ging zwaar bij opritje voor rollator
 • Nieuwerkerk, De Wingerd : veel klachten over het zoeken naar de ingang, slecht aangegeven en klachten over de slechte verlichting stemlokaal
 • Nieuwerkerk, Elimschool Beethovenlaan : Lift defect, slechte bereikbaarheid voor mindervaliden en ook voor mensen met een rollator problematisch`
 • Nieuwerkerk, Meander : Kiezer geeft aan dat hij het niet eens was met de opstelling van de stemhokjes, hij gaf aan dat anderen konden meekijken wat hij stemde. Hierna is de stemmer naar een ander stembureau gegaan. De opstelling is niet veranderd.
 • Nieuwerkerk, Meander: Na apart gestemd te hebben gingen twee kiezers met stembiljet samen op de foto, hierop aangesproken.
 • Oud Verlaat : De eerste kiezers stonden er al om 07:30 bij het stembureau terwijl dit pas om 13:00 uur open ging, dit vindt men slecht gecommuniceerd door de gemeente
 • Oud Verlaat: Team verkiezingen moet altijd bereikbaar zijn, eten doet men maar in etappes
 • Oud Verlaat : Hetgeen dit jaar aan het stembureau is verstrekt, is erg karig, geen gevulde koeken en fruit
 • Zevenhuizen, Swanla : mevrouw komt met stempas volmacht zonder eigen stempas, mocht hierdoor niet stemmen en ingenomen en ongeldig gemaakt, dochter kwam later om alsnog stemmen maar niet meer toegelaten als stemmer
 • Zevenhuizen, Hervormd Centrum : Stembiljet verscheurd na verstrekken, zijn stembiljet midden in stembureau onder vermelding nooit meer gebruik te maken van zijn stemrecht want hij was er helemaal klaar mee
 • Moerkapelle, Beth-San: Stemmer maakt bezwaar omdat hij niet voor zijn demente vader mag stemmen die op bed ligt en niet meer kan schrijven.
 • Moerkapelle Beth-San: Stahokjes graag breder maken, wordt als krap ervaren
 • Moerkapelle Beth-San: bij drukte houdt de stempas op, 2e overwegen, moet af en toe ook opnieuw worden aangemeld.
 • Moordrecht, Turfhuis: Stemhokjes niet privé, men kan meekijken
 • Moordrecht, Vivere : Kiezer dient bezwaar in over de communicatie over het scannen van de ROS maar zowel inwoners als stembureauleden (AVG Proof?)
 • Moordrecht, Vivere : Waarnemer constateerde dat bij hertelling dat er niet altijd een gecontroleerd werd of het juiste formulier wel bij de juiste lijst hoorde
 • Moordrecht IJsvereninging: Door storing in de scan app zijn er 25 kiezerspassen niet geregistreerd, later ingehaald.

Maar op een totaal aantal stemmen van 28.223 zijn dit over het algemeen kleine problemen. Hierop zijn er afwijkingen op 36 stembiljetten geconstateerd. Met een nieuw team verkiezingen nadat meerdere mensen de gemeente hadden verlaten, moeten de punten leiden tot lessen voor verbetering maar kan men zeker ook terugkijken naar geslaagde verkiezingen

Advertentie