8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Zuidplas en COA gaan 250-300 vluchtelingen opvangen in spoorzone Nieuwerkerk

De gemeente Zuidplas en de COA gaan mogelijk 250-300 mensen voor 10 jaar opvangen in een Regionale Opvang Locatie(ROL) langs de Spoorzone aan de Zuidplasweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. De gemeenteraad heeft vorige week de geheimhouding opgeheven en nu zijn de stukken openbaar gemaakt. In 2021 heeft het gemeentebestuur besloten de mogelijkheid voor een regionale opvanglocatie (ROL) te verkennen om vluchtelingen op te vangen. Daarmee wil de gemeente Zuidplas de regie van de vestiging van een opvangcentrum in eigen hand houden, niet alleen vanuit hartelijkheid maar ook uit praktisch oogpunt.

De gemeente heeft al langere tijd gezocht naar geschikte locaties en naast de Spoorzone is er ook gekeken naar de Groene Zoom. Na onderzoek is het COA voorstander van het gebied van de Spoorzone. Hiermee wordt nu een volgende periode gestart voor de komst van de locatie. De gemeente laat weten in persbericht :”In de komende periode zal nader onderzoek uitgevoerd worden, waaruit zal moeten blijken of de locatie definitief gebruikt kan worden. Afhankelijk van dit onderzoek zal naar verwachting over ca. 9 – 12 maanden de opvanglocatie gereed kunnen zijn“.

De gemeente Zuidplas wil vluchtelingen op een hartelijke manier ontvangen en in bescherming nemen, volledig in lijn met het landelijke beleid. Opvang van ontheemden past bij onze beschaving en daar werken we binnen de door onze gemeenteraad geschetste randvoorwaarden aan mee.” valt terug te lezen in de nu gepubliceerde informatienota.

De ROL in Zuidplas staat er voor maximaal 10 jaar. Het is dus niet zo dat deze 300 personen allemaal een huis krijgen in Zuidplas laat de gemeente weten op de gemeente website op https://www.zuidplas.nl/vluchtelingen . Volgens de gemeente gaat het hier om zogenaamde kansrijke asielzoekers.

In een persbericht benadrukt de gemeente Zuidplas dat de ROL niet hetzelfde is zoals een AZC zoals in Ter Apel ;”In een ROL komen alleen mensen te wonen die al een verblijfsvergunning hebben, of zij in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. Met andere woorden, de algemene asielprocedure is voor deze vluchtelingen afgerond of bijna afgerond. Daarbij zijn de statushouders doorgaans al toegewezen aan gemeenten in de regio. Een statushouder heeft al een verblijfsvergunning gekregen en mag dus in Nederland wonen en werken. Voor een kansrijke asielzoeker is de procedure voor een verblijfsvergunning gestart, maar heeft deze nog niet ontvangen”.

Op 11 december 2023 is een inloopavond over de (mogelijke) komst van een Regionale Opvang Locatie in Zuidplas. Deze informatie avond is alléén bedoeld voor direct omwonenden. Als direct omwonende kunt u zich aanmelden via: www.maakzuidplas.nl. Zuidplas organiseert op 14 december een info avond voor alle andere belangstellenden in Zuidplas in het Comeniuscollege, aanmelden is verplicht en gaat per tijdslot. Aanmelden kan via https://www.maakzuidplas.nl/projecten/lokale+projecten/inloopavond+14+dec+rol+zuidplas/default.aspx

Al langere tijd gonst het van de geruchten over het gebied, waaronder veel aannames. De gemeente en het COA lieten wel aan deze nieuwssite dat er geen gronden aan het COA waren verkocht. De kosten voor de opvang komen ten laste van het COA.

Advertentie