8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Grote weerstand bewoners tegen andere rijrichting Dorpsstraat Moordrecht

Bewoners van de oude dorpskern van Moordrecht hebben woensdag bij een informatie-avond unaniem aangegeven dat het omdraaien van de rijrichting in de Dorpsstraat een slecht plan is. De verandering van de rijrichting was volgens de gemeente nodig omdat vrachtverkeer binnenkort niet meer over de brug tussen Kerklaan en Kerkplein mag rijden.

Probleem brug in de Kerklaan

De brug tussen de Kerklaan en het Kerkplein in Moordrecht kan geen zware last meer dragen. De brug is eigenlijk geen brug, maar een grote koker waarmee het water onder de straat doorgaat. Die koker is vastgemaakt aan historische woningen. Door het zware verkeer is de koker gaan trillen en verplaatsen. Hierdoor komen er scheuren in de aanliggende woningen. De bewoonster van één van deze panden gaf aan erg geschrokken te zijn van de situatie. “Ik kan er ‘s-nachts niet van slapen”. De gemeente neemt een noodmaatregel door de brug voor zwaardere voertuigen af te sluiten met een versmalling. Er worden obstakels op de weg geplaatst, waardoor alleen voertuigen smaller dan 2,2 meter over de brug kunnen. Dat zou halverwege december moeten gebeuren. Vervolgens werken zij een plan uit voor het verbeteren van de brug zelf.

Bevoorrading winkels

Voor de vrachtwagens die daardoor tijdelijk niet meer over Kerklaan-Kerkplein kunnen rijden bedacht de gemeente een omleiding via de Dorpsstraat. Daarvoor zou wel de rijrichting moeten veranderen, zodat auto’s vanaf het Westeinde in de richting Gouda kunnen rijden. Daarmee kan de stroom (sluip)verkeer daar fors toenemen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Bewoners waren daarom unaniem van mening dat vrachtauto’s grotendeels buiten de dorpskern langs geleid moeten worden en de rijrichting in de Dorpsstraat moeten blijven zoals deze nu is. In de Oostbuurtstraat is er echter een vrachtwagenverbod in één richting. Vrachtwagens mogen daar niet vanuit Gouda richting de kerk. Daardoor zouden er helemaal geen vrachtwagens bij de winkels daar kunnen komen. De aanwezige winkeliers gaven aan dat er bij elkaar maar zo’n tien vrachtwagens per week echt in dat deel van de dorpskern moeten zijn om de winkels te bevoorraden. Dat is bevoorrading voor bijvoorbeeld de dierenwinkel, Suzan Flowers, Meer Genieten, fietsenwinkel René de Bruin en bakkerij van Meeteren.

Plan van de gemeente voor de omleiding van vrachtverkeer

Overvallen

De aanwezige ambtenaren waren duidelijk overvallen door de grote opkomst en weerstand tegen het plan. In de Zespunt stonden twee tafels waar twee ambtenaren één op één uitleg gaven aan bewoners. Er stonden echter ruim vijftig bewoners te wachten. Ook was duidelijk dat ze niet hadden verwacht dat het plan, dat in alle haast was bedacht voor deze noodsituatie, op zoveel verzet zou stuiten. Zij herpakten zich echter knap. Snel werd de situatie omgezet naar een gesprek met alle aanwezigen. Ook luisterden zij goed naar de bewoners. “Het is voor ons duidelijk dat niemand hier het veranderen van de rijrichting in de Dorpsstraat een goed idee vindt. We gaan dit morgen heroverwegen en laten u de uitkomst weten voordat er iets ingevoerd wordt”. Waar de intentie was om midden december de maatregel in te voeren, gaven ze al de toezegging dat de noodmaatregel pas over twee weken zal worden ingevoerd. Daarvoor gaan ze ook met de winkeliers samen nadenken over de bevoorrading van de winkels.

Begrip

Ook de bewoners stelden zich constructief op. Bewoners van de Dorpsstraat hadden begrip voor de noodsituatie bij de ‘brug’ en dat daar iets moet gebeuren. De bewoners van de woningen aan de brug, gaven op hun beurt aan het probleem niet te willen verplaatsen naar de Dorpsstraat. Zo ontstond ook het gedragen idee om vrachtwagens om het dorp te leiden die er niet hoeven te zijn en maatwerk te zoeken voor de kleine hoeveelheid vrachtwagens die komen bevoorraden. Een bewoonster begon haar betoog met de wijsheid “zelfs bij noodgevallen geldt: bezint eer ge begint”. Ze eindigde de avond door aan te geven dat ze het goed vond dat het plan heroverwogen wordt. “Dan heeft deze informatie-avond toch zin gehad”.

Advertentie