8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Geld voor opknappen van Oudheusdenweg al beschikbaar gesteld

Het recreatieschap Rottemeren heeft begin december al geld beschikbaar gesteld voor het opknappen van de van de Oudheusdenweg en de Slingerkade in de Eendragtspolder. Het recreatieschap is de eigenaar van de weg maar met de komende vorst was men bang dat er gevaar kon ontstaan voor automobilisten. De gemeente Zuidplas, verantwoordelijk voor de verkeersbesluiten, heeft besloten om de weg voorlopig af te sluiten.

In het stuk van het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap, waar wethouder de Haas van Zuidplas in zit, is te lezen dat de afgelopen winterperiode (december 2022) heeft de strenge vorst en het strooien van strooizout op diverse plekken van de doorgaande wegen Oudheusdenweg en Slingerkade in de Eendragtspolder grote schade aan het asfalt veroorzaakt. Hierbij zijn toen kleine reparaties uitgevoerd en is er een plan gemaakt hoe verder met deze wegen.

In het voorstel staan kortweg 3 opties :
1) Betonplaten asfalteren (€ 50.000)
2) Alleen de slechte plekken asfalteren (€200.000)
3) Volledige reconstructie uitvoeren van de wegen (€1.300.000)

Ondanks dat de voorkeur in het advies is voor optie 3 heeft het bestuur besloten om de slechte plekken te asfalteren. Wanneer dit gaat plaats vinden is niet bekend maar vermoedelijk pas na aanbesteding en de vorstperiode.

Al vaker reparaties

Uit het voorstel blijkt dat de afgelopen jaren zijn er al diverse reparaties aan het asfalt geweest omdat was geconstateerd dat bij de aanleg in 2013 van de wegconstructie de dikte van de wegfundatie en het asfalt te wensen over liet. Er is toentertijd gekozen om de minimum verplichte dikte asfalt van de autoweg toe te passen, tegen het advies van het beheerteam in. Dit probleem zal echter blijven totdat er gekozen wordt voor een volledige reconstructie.

Advertentie