8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Slagbomen afvalbrengstations medio april alleen open met afvalpas

De slagboom van de beide afvalbrengstation in Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen gaan medio april alleen nog maar open met de afvalpas van de gemeente. Vanaf dat moment gaat de gemeente weer werken met maximaal 12 keer afval brengen bij per jaar voor inwoners. Wie dan nog meer wil afvoeren moet betalen.

Twee jaar geleden ging de leverancier van het afvalpassen systeem failliet en was het systeem was van de ene op de andere dag uit de lucht. De eerste prioriteit was toen het weer toegankelijk maken van de ondergrondse containers, overschakelen naar betalen per inworp achteraf, het registreren van het aantal inworpen met een nieuwe pas en de teruggave van de pas-tegoeden. In 2023 is het weer in bedrijf stellen van de slagbomen opgepakt en wordt de installatie van de slagbomen voorbereid.

Wethouder Zijlstra had de gemeenteraad beloofd om per 1 januari de slagbomen weer te sluiten en een registratiesysteem werkend te hebben maar daarvan moet hij terugkomen. Dat laat hij weten in een informatienota aan de gemeenteraad.

Zijlstra legt aan de raad uit :”Het is niet haalbaar gebleken om de slagbomen op 1 januari 2024 operationeel te hebben, aangezien het noodzakelijk is om a) nog een aantal bewoners met kliko chip te voorzien van een afvalpas en b) bewoners ruim op tijd te informeren en c) hardware en software te leveren, installeren en testen. Inmiddels is samen met de afdeling communicatie een communicatieplan opgesteld, heeft afstemming met Cyclus plaatsgevonden (Cyclus beheert voor Zuidplas de afvalpassen) en is opdracht verstrekt aan en bedrijf om de benodigde werkzaamheden uit te voeren”.

Volgens hem is overwogen om een medewerker van de gemeente steekproefsgewijs aan de poort de
afvalpassen te laten controleren. De meeste inwoners van Zuidplas nu echter gewend om zonder afvalpas het terrein op te komen. Een verandering in de werkwijze vergt volgens de wethouder een goede en tijdige communicatie richting de inwoners van Zuidplas. In de informatienota is niet te lezen hoeveel het gekost heeft door bijvoorbeeld misbruik van bedrijfsstortingen of uit andere gemeenten.

Advertentie