8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Zuidplas wil aula’s begraafplaatsen verkopen

De gemeente Zuidplas wil de vier aula’s bij begraafplaatsen staan, verkopen uit haar vastgoedportefeuille. Hiermee hoopt de gemeente € 109.000 euro te kunnen gaan besparen op jaarbasis. De aula’s worden nu verhuurd aan commerciële partijen maar die opbrengsten zijn veel lager van de beheer en onderhoudskosten die de gemeente nu moet betalen.

Dit laat het college van B&W weten in een informatienota aan de gemeenteraad, die eerder al een positief besluit over het afstoten van vastgoed had genomen. Uit de nota blijkt dat inmiddels zijn drie aula’s vrij van huur zijn. De vierde aula is dat vanaf juli 2024.

Maar de kopers zijn wel gehouden aan bepalingen aldus het college : “De maatschappelijke functie van de uitvaartcentra is in het bestemmingsplan geborgd. De verkoopovereenkomst zal erop toezien dat de functie voor uitvaartdiensten wordt behouden. Activiteiten in en in de nabijheid van de opstal zullen ook passend moeten zijn en niet mogen conflicteren met het gebruik van de begraafplaats naast de uitvaartcentra. Verder zal, om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen rondom begraven, een verkooptransactie van alleen de opstallen plaatsvinden. De grond blijft eigendom van de gemeente“.

De volgende aula’s gaan de verkoop in:

  • Aula Moerkapelle Westhage (incl. onderhoudsgebouw), Akkerweg 84;
  • Aula algemene begraafplaats Moordrecht, Middelweg 45a;
  • Aula algemene begraafplaats Zevenhuizen, Zuidplasweg 3;
  • Aula algemene begraafplaats Nieuwerkerk aan den IJssel, Kerkhofpad 1.
Advertentie