8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Gemeente en ondernemers Kleine Vink 5 maanden later nog steeds tegenover elkaar

De gemeente Zuidplas en meerdere ondernemers stonden woensdag 7 februari weer figuurlijk lijnrecht tegenover elkaar tijdens een tweede hoorzitting van de gemeentelijke bezwaarcommissie.

Aanleiding is het bezwaar dat de 12 ondernemers op bedrijventerrein de Kleine Vink hebben ingediend tegen de bouw van de huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen. De hoorzitting van de bezwaarcommissie is de tweede rondom de door de gemeente gewenste opvang voor Oekraïense vluchtelingen op bedrijventerrein De Kleine Vink. De eerste hoorzitting vond op 6 september 2023 plaats.

Het was de bedoeling dat de commissie daarna een advies zou geven aan het college van B&W. Dat is nog niet gebeurt. In de tussentijd heeft de gemeente een aantal deskundigen ingeschakeld om aanvullend onderzoek te doen en om adviesrapporten uit te brengen. De ondernemers hebben contra-deskundigen ingeschakeld om een deel van de beweringen van de deskundigen die door de gemeente zijn ingehuurd te voorzien van weerwoord.


Gemeente: de nood is nog steeds erg hoog
De gemeente Zuidplas werd dit keer door een advocaat vertegenwoordigd op de hoorzitting. Mevrouw Van Schie, gemachtigde van de gemeente, benadrukte dat de nood voor de gemeente nog steeds erg hoog is. Volgens Van Schie kan het voormalige Rabopand aan de Beijerinkstraat op langere termijn niet ingezet worden als opvanglocatie. Een medewerker van de gemeente benadrukte dat de vluchtelingen steeds vaker frustraties uitten binnen de opvang. Hiermee is het werk van de locatiemanager de afgelopen maanden veranderd binnen de opvanglocatie. De frustraties zijn volgens de gemeente te wijten aan het opvangconcept aan de Beijerinkstraat waarin gezinnen bijvoorbeeld geen eigen keuken, badkamer en woonkamer hebben en de duur van deze opvang. In het concept op De Kleine Vink wordt hier juist wél in voorzien. Dit concept omvat 44 (kleine) appartementen met daarin slaapkamers, keuken en badkamer.

Taakstelling
De gemeente heeft op dit moment een taakstelling van ongeveer 189 Oekraïense vluchtelingen. Op het moment van de hoorzitting waren 125 van de 130 bedden bezet in de opvang aan de Beyerinkstraat. Daarnaast vangt Bodegraven 60 vluchtelingen op die eigenlijk in Zuidplas gehuisvest zouden moeten worden.

Ondernemers: Een opvang locatie hoort niet op een bedrijventerrein
De bezwaar makende ondernemers hebben met name bezwaren op het gebied van geluid, parkeren en verkeersveiligheid. “Wie bedenkt nu dat je 44 woningen op een industrieterrein zet” verzuchtte de advocaat die de ondernemers vertegenwoordigd. Volgens de ondernemers wilt de gemeente de plannen ondanks de bezwaren doordrukken. Daarnaast wil de gemeente geen juridische zekerheid bieden over wat er gebeurt als er geen Oekraïense vluchtelingen meer hoeven te worden opgevangen. Juridisch zou de gemeente dan bijvoorbeeld ook statushouders of starters kunnen huisvesten. Tijdens de hoorzitting gaf de gemeente aan dat dit niet haar bedoeling is.


Geluidsoverlast
De 12 ondernemers zijn bang dat de Oekraïense vluchtelingen gaan klagen over geluidsoverlast waardoor bedrijfsactiviteiten beperkt moeten worden of ernstige hinder ondervinden. De gemeente heeft een akoestisch rapport laten opstellen door een deskundige. De contra-expert die is ingeschakeld door de ondernemers noemt het rapport onzorgvuldig. Volgens de contra-expert is de deskundige van de gemeente uitgegaan van schattingen op basis van aannames. Dergelijke berekeningen kunnen volgens de contra-expert alleen gedaan worden door daadwerkelijk op locatie metingen uit te voeren en door met ondernemers in gesprek te gaan over de toekomstplannen van de ondernemingen.

Ook de DCMR, milieudienst Rijnmond, was aanwezig. De gemeente is voornemens om een zogenoemde “Silent air” muur van glas te laten plaatsen. Deze glaswand moet de kans op geluidsoverlast minimaliseren. Op vragen van de ondernemers moest de DCMR toegeven dat dergelijke Silent-air-muren vooral worden toegepast bij kantoren langs snelwegen. Er zijn geen soortgelijke locaties bekend waarbij een dergelijke glaswand wordt ingezet bij een uit kant-en-klare units bestaande opvang locatie bij een bedrijventerrein.

Verkeersveiligheid en parkeerdruk
De bezwaar makende ondernemers hebben ook zorgen over de beschikbare parkeerruimte en de verkeersveiligheid. Ook over deze onderwerpen zijn ondertussen verschillende rapporten geproduceerd. Volgens de deskundige van de gemeente is de afwijking van de parkeernorm onderbouwd en zorgt dit niet voor problemen. De contra-expert die is ingeschakeld door de ondernemers was het hier – verrassend genoeg – niet mee eens.

Vanwege de zorgen van de verkeersveiligheid is de gemeente voornemens om de kruising tussen de Laan van Avant-garde en Kleine Vink in de toekomst om te gaan bouwen naar een rotonde. De gemeente probeert hiermee, en met een opgehoogde verkeersdrempel en verplaatste fietseningang, tegemoet te komen aan de bezwaren die de ondernemers op 6 september geuit hebben. Ondanks de woorden van de gemeente blijven ondernemers bang dat er verkeersongelukken met (Oekraïense)kinderen gaan gebeuren.

Uitspraak bezwaarcommissie
De hoorzitting, die ruim 2 uur duurde, bracht de gemeente en de ondernemers niet dichter bij elkaar. Wel heeft het bezwaartraject ondertussen een hele serie rapporten van deskundigen en contra-expert opgeleverd. Het is de bedoeling dat de bezwaarcommissie binnen enkele weken nu echt advies gaat uitbrengen aan het college van B&W over de ingediende bezwaren. Daarna besluit het college van B&W wat er met de ingediende bezwaren moet gebeuren.

De belangen zijn, bleek ook tijdens de hoorzitting, erg groot bij zowel de gemeente als bij de bezwaar makende ondernemers. Daarmee is, ondanks de vele inzet van juristen en deskundigen, een oplossing waar zowel de gemeente als de ondernemers mee verder kunnen niet dichterbij gekomen.

Advertentie