8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

D66 Zuidplas : Optopping of splitsing voor vergroten woningvoorraad

D66 raadslid Ryan Andriaanse heeft schriftelijke vragen namens D66 Zuidplas ingediend. Het jongste raadslid wil laten bekijken of via optoppen of splitsen de woningvooraad kan worden vergroot in Zuidplas. : “Kijkende naar de toenemende druk op de woningmarkt zoekt D66 naar oplossingen om de woningvoorraad in de gemeente Zuidplas uit te breiden. Een van de benaderingen die volgens ons perspectief biedt, is het ‘optoppen’ van bestaande gebouwen. Waarbij één of meer nieuwe bouwlagen worden toegevoegd aan een bestaand gebouw, waardoor het bruikbare oppervlak toeneemt” stelt hij als inleiding.

Volgens Adriaansen draagt deze methode bij aan het vergroten van het aantal woningen zonder dat er nieuwe bouwgrond nodig is. Daarnaast kan het de levensduur van bestaande gebouwen verlengen. Een andere benadering is het splitsen van woningen – met name woningen van ouderen – als het huis te groot is geworden. Dit is een andere manier om de woningbouwvoorraad te vergroten en meer kansen te geven aan die doelgroepen die het hardt op zoek zijn naar een woning. Adriaanse heeft de onderstaande vragen ingediend:

Optoppen

 1. Is bekend voor welk aandeel van de gebouwen in Zuidplas optoppen technisch en wettelijk
  mogelijk is? Zo ja, kan deze informatie gedeeld worden? Zo nee, is het college bereid een
  inventarisatie uit te voeren?
 2. Is het huidige woningbouwbeleid toereikend om het optoppen van gebouwen te faciliteren? Zo
  nee, welke aanpassingen moeten doorgevoerd worden om dit te vergemakkelijken?
 3. Gelden voor optoppen dezelfde regels als voor nieuwe herontwikkelingen (zoals parkeernorm, etc.)
 4. Zijn er de afgelopen periode aanvragen (bouwvergunningen) ingediend voor het optoppen van
  bestaande gebouwen in Zuidplas?
 5. Hoe kijkt het college naar het potentieel van het optoppen van gebouwen binnen onze gemeente?

  Splitsen
 6. Is het technisch en wettelijk mogelijk om bestaande woningen te splitsen met als doel het
  woningaanbod te vergroten?
 7. Hoe kijkt het college naar het splitsen van woningen als een innovatieve methode om het
  woningaanbod te vergroten?
Advertentie