8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Gemeente Zuidplas : Informatiecentrum Vijfde Dorp eind 2024 open

De gemeente werkt aan de realisatie een informatiecentrum voor de ontwikkeling van het Middengebied. Hiervoor heeft de gemeente Zuidplas (technisch) onderzoek gedaan naar de boerderij aan de Bredeweg 182 in Zevenhuizen, om deze in te richten als informatiecentrum. Deze boerderij is op de hoek met de Middelweg (op foto boven rechts).

Volgens de informatiebrief is het voorlopig ontwerp is afgerond en ook gepresenteerd aan omwonenden. Er vindt in de komende maanden aanvullend ecologisch onderzoek plaats om de renovatie mogelijk te maken. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van beschermde diersoorten (onder meer vleermuizen) dient de gemeente Zuidplas een aanvullend onderzoek eerst afgerond te worden, voordat gestart kan worden met (een deel van) de renovatie.

De omgevingsvergunning voor de verbouwing van de boerderij is eind december 2023 aangevraagd door de gemeente en laat men weten in de voortgangsrapportage dat de voorbereidingen voor een aanbestedingsproces zijn ook in gang gezet. Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, zal het aanbestedingsproces in gang gezet worden en zal de uitvoeringsplanning definitief gemaakt worden.

De gemeente streeft naar een opening van (een deel van) het informatiecentrum einde van
2024. Een eerder plan voor nieuwbouw van een informatiecentrum, wat een miljoen euro moest gaan kosten, is geschrapt. Hoeveel het dit keer gaat kosten wordt niet vermeld door de gemeente Zuidplas.

Advertentie