8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

VVD Zuidplas stelt vragen over niet ontvangen OZB-aanslagen

De gemeenteraadsfractie van de VVD heeft berichten ontvangen van inwoners die nog geen aanslag in 2024 hebben ontvangen. Volgens raadslid Karreman zijn aanslagen van vorig jaar nog niet verstuurd : “Sterker nog, ook aanslagen van 2023 zijn in sommige gevallen nog niet opgelegd, onder andere in het appartementencomplex Weidezicht in nieuwbouwwijk de Brinkhorst te Moordrecht“.

Dat is de reden waarom het raadslid de onderstaande vragen heeft gesteld, hij legt uit : “Kijkend op de website WOZ-waardeloket valt op dat er wel WOZ-waarden bekend zijn met peildatum 01-01-2020 en 01-01-2021, en sinds afgelopen donderdag 22 februari is de WOZ-waarde met peildatum 01-01-2023 ook bekend“.

1. Hoeveel adressen zijn er waar de aanslagen opgelegd in 2024 (met WOZ-waardepeildatum 01-01-2023) of eerder nog niet opgelegd zijn? (Hoeveel per aanslagjaar)

2. Wanneer zijn alle OZB-aanslagen t/m peildatum 01-01-2023 opgelegd en verzonden?

3. Wat is de reden dat het opleggen van de OZB-aanslagen in sommige gevallen later is dan gebruikelijk?

4. Wat is de reden dat, specifiek voor de adressen in appartementencomplex Weidezicht te Moordrecht, er geen WOZ-waarde bepaald is met peildatum 01-01-2022 en er (nog) geen OZB-aanslag 2023 is opgelegd?

5. Welke gevolgen heeft dit voor de hieraan gekoppelde belastingheffingen, zoals de rioolheffing, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait in de Inkomstenbelasting?

“Ik kan me voorstellen dat niet alle woningeigenaren hier bewust van zijn. Het niet opleggen van de aanslagen werkt door in andere belastingen en kan met terugwerkende kracht gevolgen hebben” is de angst van het raadslid. Daarover stelt hij de volgende vragen aan het college van B&W.

6. Zijn de inwoners actief geïnformeerd over het uitblijven van de aanslagen? (Zo nee, waarom niet?)

7. Hoe gaan de aanslagen van vóór 2024 met terugwerkende kracht opgelegd worden?


8. Wat gaat het college doen om in de toekomst te borgen dat alle aanslagen tijdig worden verzonden
?

Advertentie