8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

ChristenUnie/SGP wil kortere wachttijden Wmo

ChristenUnie/SGP stelt vragen over de indicatiestelling en wachttijden bij de gemeente voor hulp en ondersteuning vanuit de WMO.

Raadslid Johan Snoei: ‘In de afgelopen maanden kregen wij in verschillende gesprekken met maatschappelijke partners en zorginstellingen vragen over het indicatieproces en wachttijden voor WMO in onze gemeente. Ook zijn er in de afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd in dit proces en is het sinds 2023 wettelijk mogelijk om indicaties voor meer jaren af te geven. Wij horen van inwoners die langdurige ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld door chronische ziekte, maar wel jaarlijks moeten afwachten of de indicatie verlengd wordt. Wij zijn daarom benieuwd of de gemeente deze nieuwe mogelijkheid toepast en of verdere verbeteringen merkbaar zijn’.

Raadslid Rina Schuil-Stoorvogel vult aan: ‘we hebben professionals gesproken die het goed willen doen voor de mensen die zij mogen ondersteunen of hulp bieden. Zij zien tijdig dat bepaalde zorg nodig is of gaat zijn, maar lopen er tegenaan dat het dan veelal lang duurt voor dat de zorg daadwerkelijk geleverd kan worden, omdat het proces van indicatiestelling zo lang duurt.’

ChristenUnie/SGP stelt de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders met als doel verbeterpunten in het proces boven water te krijgen:

1) Hoeveel zorgvragen voor de Wmo zijn er in de afgelopen drie jaar in Zuidplas gedaan?

2) Wat zijn de kosten die gemaakt worden door de gemeente voor het indiceren van de zorg? Wat kost een gemiddelde indicatie en welke variatie in kosten is er?

3) Wat is de gemiddelde (totale) duur van de indicatiestelling in de afgelopen drie jaren? Preciezer: over de doorlooptijd vanaf het eerste contact over een zorgvraag tussen inwoner en hulpverlener tot aan de levering van de zorg?

4) Kan dit worden uitgesplitst naar de perioden hoe lang inwoners (gemiddeld):
a. op de aanmeldlijst staan voor het indicatiegesprek?
b. op de wachtlijst na het gesprek?
c. zij daarna wachten op een besluit /definitieve indicatie / toekenning van de zorg?
d. en tot slot, daarna wachten tot de zorg daadwerkelijk geleverd wordt?

5) Welk deel van de Wmo aanvragen binnen Zuidplas kwam in de afgelopen drie jaar rechtstreeks binnen bij Stichting ZO!?

6) Als een zorgvraag via (of op advies van) een huisarts of andere zorgverlener binnenkwam, hoe vaak kwam de indicatie door de gemeente overeen met het oordeel van deze professional?

7) Als de indicatie niet overeenkwam, op welke manier weken we dan af? In hoeveel gevallen werd meer of juist minder zorg toegekend, of andere zorg? Kan daarbij een overzicht gegeven worden (over de afgelopen 3 jaar) van het verschil in kosten tussen de zorg die de professional indiceerde en de zorg die de gemeente indiceerde?

8) Hoe vaak kwam het in de afgelopen drie jaar voor dat er een meervoudige keuring en/of meervoudige indicatiestelling nodig is?

9) Kunt u aangeven of het inmiddels lukt om (in vergelijking met enkele jaren geleden) vaker administratief-arm zorg toe te kennen? Met andere woorden, lukt het om meer lichte zorg te verstrekken zonder indicatie? Om welke aantallen gaat het?

10) Sinds 2023 mag wettelijk een indicatie voor een langere periode worden gedaan in plaats van voor één jaar. Passen wij in Zuidplas deze nieuwe mogelijkheid toe? Zo ja, hoe vaak en onder welke voorwaarden of in welke situaties?

11) Hoe vaak kwamen herindicaties in Zuidplas voor in de afgelopen drie jaar? En hoe werkt de indicatiestelling hierbij? Vindt er dan weer een onderzoek/gesprek plaats, als was het een nieuwe aanvraag? Of wordt de huidige indicatie als basis genomen en alleen geconstateerd of er veranderingen zijn?

12) Als een inwoner vanuit een andere gemeente in Zuidplas komt wonen en de zorg dus overgenomen moet worden, wordt de indicatie dan ook overgenomen, of vindt een nieuwe indicatie door de gemeente plaats? In geval van indicatie door gemeente: zelfde vragen als hierboven bij 11.

Advertentie