8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Rechtbank geeft groen licht voor bouw moskee Nieuwerkerk

De Rechtbank heeft geen reden gezien om de omgevingsvergunning voor de bouw van een moskee aan de Prinses Irenestraat in Nieuwerkerk aan den IJssel af te wijzen. In een zaak die door 10 omwonenden uit de Oranjebuurt was aangespannen, boog dit rechtsorgaan zich over de bezwaren maar geen van de bezwaren hield juridisch stand.

Voor de Stichting Islamitische Moskee Errahmane is dit groen licht om te starten met de sloop van het oude gebouw de Reisduif en op deze locatie een nieuw gebedshuis te bouwen.  Al in 2021 heeft de gemeenteraad van Zuidplas een verklaring van geen bedenkingen afgegeven maar sindsdien loopt een proces van bezwaren door omwonenden. Deze kunnen in beroep tegen de uitspraak en de Raad van State vragen voor een voorlopige voorziening om sloop en nieuwbouw, maar zeker deze aanvraag moet goed juridisch onderbouwd zijn.

De eisers zijn van mening dat zij door de gemeente Zuidplas en de aanvrager niet zijn meegenomen in de communicatie en dat hen onvoldoende inspraak is geboden bij de totstandkoming van het besluit. Volgens eisers is het onjuist dat driekwart van de bewoners van de buurt geen bezwaar zou hebben tegen het gebedshuis. De Rechtbank is van mening dat de gemeente meer heeft gedaan dan de wet voorschrijft. Zuidplas had volstaan met een terinzagelegging maar heeft hier boven op dit in de gemeenteraad behandeld, waarop ook werd ingesproken door inwoners.

Deze procedure wordt ook door de eisers aangevochten echter stelt de Rechtbank dat deze procedure de eisers juist meer bescherming heeft geboden dan een reguliere voorbereidingsprocedure en wijst dan het bezwaar op dit proces af.

Volgens de eisers is er angst dat bouwplan te hoog en te breed is en daarom niet past in de Oranjebuurt. De gemeente heeft echter een stedenbouwkundige onderbouwing gegeven met een aantal eisen waaraan de moskee moet voldoen en hierin is door de moskee ook rekening gehouden. Zo wordt het gebedshuis bijvoorbeeld voorzien van een schuine kap, omdat de omgeving bestaat uit woningen met een schuine kap. Aan de zijde van de woningen is het gebedshuis lager dan aan de andere zijde. Verweerder wijst er verder op dat het gebedshuis een vrije ligging heeft en dat dit passend is binnen de structuur en opbouw van de wijk. Het gebouw ligt immers op voldoende afstand van de woningen en de hoogte van de bebouwing sluit aan bij de omliggende bouwwerken. De Rechtbank stelt dan ook, mede door ontbreken van stedenbouwkundige tegenadvies van de eisers, dat het bezwaar onterecht is.

Verder wordt het bezwaar van parkeeroverlast van tafel geveegd, er zijn voldoende parkeerplaatsen volgens de eis van de gemeente en die zijn op eigen terrein. Daarmee had de moskee zelf minder parkeerplekken hoeven te realiseren op eigen terrein omdat ze de parkeerplekken in openbare ruimten niet hadden meegeteld.  Ook het transport voor gevaarlijke stoffen over het spoor was voor de bewoners een reden om de vergunning af te wijzen, immers volgens hen worden er lessen gegeven aan zeer kleine kinderen. De Rechtbank liet hier niets van heel, de kinderen die les krijgen zijn zelfredzaam en de veiligheidsregio heeft juist en positief advies over het plan uitgesproken.

Als laatste hadden de eisers hebben ter zitting toegelicht dat deze angst voor geluidshinder met name ziet op de oproep tot het gebed en op het geluid van hardrijdende auto’s en harder stemgeluid. De moskee heeft ter zitting toegelicht dat zij geen oproep tot gebed zal laten klinken. Volgens de Rechtbank staat het huidige bestemmingsplan stemgeluid en verkeerslawaai al toe. De eisers hebben ook niet aannemelijk gemaakt dat de nieuwbouw gaat leiden tot een dusdanige toename van het aantal bezoekers en de gevolgen hiervan.

Advertentie